<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Parlem sobre l'Alzheimer
El blog de la Fundació Pasqual Maragall
crea-mobile
la-autotutela-para-enfermos-de-alzheimer

Autotutela i Alzheimer: una eina de protecció jurídica


L'Alzheimer és una malaltia que, a mesura que avança, va anul·lant la capacitat de la persona afectada per expressar els seus desitjos i prendre determinades decisions. La legislació vigent recull diferents fórmules per protegir les persones que, en el futur, poguessin trobar-se en aquesta circumstància i garantir que es compleix la seva voluntat. Un d'aquests mecanismes és l'autotutela.

Què és l'autotutela?

L'autotutela és una fórmula legal que permet a qualsevol persona escollir o excloure la persona que tindrà cura d'ella (un tutor) o que gestionarà el seu patrimoni (un administrador) en situació d'incapacitat.

Es tracta d'un document que es pot revocar sempre que l'atorgant ho desitgi. Té eficàcia en vida i la seva extinció es produeix amb la mort de la persona.

Per què és important sol·licitar-la?

En designar un tutor pot evitar-se que un jutge pugui nomenar una persona que el malalt no hauria triat o que no considerés la més adequada. Això pot ser especialment útil en aquells casos en què hi ha algun conflicte entre familiars.

Alhora, l'autotutela és un mecanisme que serveix per preveure una remuneració econòmica per al cuidador. Pot ser, per exemple, un percentatge dels ingressos de la persona afectada mentre duri la tutela.

Si es considera necessari, a més, es pot designar un tutor, diferenciant el seu paper del de la persona que s'encarregarà de vetllar pel patrimoni.

Com s'ha de sol·licitar i quant costa?

La autotutela ha de ser sol·licitada en les etapes immediatament posteriors al diagnòstic de la malaltia, sempre que es tingui capacitat d'enteniment i no s'hagi obert cap procés d'incapacitació.

La autotutela s'ha de sol·licitar davant notari i té un cost aproximat de 60 euros.

Informació avalada pel Col·legi de Notaris de Catalunya.

 

Categories: Consells per afectats i cuidadors

16.11.2017


Posts relacionados