<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
l'autocuratela per malalts d'alzheimer

Assistència o autocuratela i Alzheimer: una eina de protecció jurídica


L'Alzheimer és una malaltia que, a mesura que avança, va afectant la capacitat de la persona per a expressar els seus desitjos i prendre determinades decisions. La legislació vigent recull diferents formes jurídiques per a protegir les persones que, en el futur, poguessin trobar-se en aquesta circumstància i garantir que es compleix la seva voluntat. Un d'aquests mecanismes és l’autocuratela (assistència a Catalunya).

Coneix les eines jurídiques per a l'Alzheimer amb aquesta guia gratuïta ️Què és l'autocuratela o l'assistència?

L’autocuratela (o assistència a Catalunya) és una fórmula legal que permet a qualsevol persona nomenar o excloure a persones o institucions per a ajudar a la persona sol·licitant a tenir cura d’ella mateixa i del seu patrimoni.

El fet de designar un o més assistents (Catalunya) o curadors (resta de l'Estat), permet, a qui ho fa, garantir els seus drets, el respecte a la seva voluntat i les seves preferències, amb la finalitat d'evitar abusos, conflictes d'interessos i influències indegudes.

Per què és important sol·licitar l'autocuratela o l'assistència?

Amb aquesta previsió es pot evitar que un jutge nomeni una persona que, qui fa ús d'aquest recurs jurídic, no considera la més adequada.

L'assistència també permet, si es creu convenient o necessari, preveure una remuneració per a la persona designada per a l'assistència o cures.

Revocació, modificació i substitució de l’autocuratela o l'assistència

Aquesta designació pot ser revocada, modificada i també substituïda per una altra quan la persona ho consideri oportú. L'autoritat judicial, en defecte o per insuficiència de les mesures adoptades voluntàriament, pot establir altres supletòries o complementàries i, excepcionalment, pot prescindir d'elles quan s'acreditin circumstàncies greus, desconegudes o trobi a la persona en qüestió en una situació de risc d'abús, conflicte d'interessos o influència indeguda.

Quan i com pot sol·licitar-se i quant costa?

Pot sol·licitar-se en qualsevol moment, però especialment en les etapes immediatament després del diagnòstic d'Alzheimer o malaltia similar, però sempre que qui ho sol.licita tingui enteniment i comprensió apreciat pel notari que autoritzarà l'escriptura.

L’autocuratela (assistència a Catalunya) ha de sol·licitar-se davant notari i té un cost aproximat de 80 euros.

Informació avalada pel Col·legi de Notaris de Catalunya.

 

Categories: Consells i cures

08.05.2022

Eines jurídiques en la malaltia d'Alzheimer

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados