<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
poders preventius generals

Poders generals preventius en la malaltia d'Alzheimer


La llei recull diverses formes legals per a garantir que es compleixi la voluntat de les persones que en el futur poguessin veure disminuïda la seva capacitat d'expressar-la, com en el cas d'estar afectat per la malaltia d'Alzheimer. Entre elles es troben els poders generals preventius que expliquem en aquest article, amb l'aval del Col·legi Notarial de Catalunya.

Coneix les eines jurídiques per a l'Alzheimer amb aquesta guia gratuïta ️Els poders generals preventius, què són exactament?

Els poders generals preventius representen una fórmula legal que permet designar a una o diverses persones o institució perquè representi els nostres interessos. El document sempre pot ser revocat per qui el dona, que pot fixar un control i deixar especificades per quines causes s'extingiria el poder. Aquest document té eficàcia en vida i s'extingeix amb la mort de la persona.

Hi ha dos tipus de poders generals preventius:

  • Vàlid únicament per al cas de discapacitat: l'apoderat només podrà actuar a partir del moment en què el representant presenti alguna discapacitat prevista en el poder i acreditada com aquest determini.
  • Vàlid des que s'atorga fins i tot per al cas de discapacitat: l'apoderat podrà actuar des del moment en què es dona el poder, sense necessitat d'esperar al fet que el poder donant presenti algun tipus de discapacitat física o psíquica.

Per què són útils els poders preventius?

Els poders generals preventius serveixen per a reforçar a la persona que s'ha triat per a les cures. Aquest fet pot simplificar i abaratir de manera notable la seva actuació com a representant jurídic, econòmic i personal.

És la millor opció per a fer prevaler els interessos de la persona amb Alzheimer i serà de gran utilitat per a organitzar-se en l'àmbit familiar.

És gràcies a aquest document que els apoderats podran gestionar el patrimoni i els assumptes personals de qui ha atorgat els poders, sense necessitat d'acudir a un procediment judicial per malaltia d'Alzheimer.

Si un altre parent sol·licités la intervenció judicial, el jutge decidirà si mantenir la validesa del poder preventiu o el deixa sense efecte.

Quant costa i com es pot sol·licitar?

Els poders generals preventius poden ser sol·licitats en qualsevol moment de la vida adulta i fins a la pèrdua total de la capacitat de discerniment de la persona a causa de la malaltia d'Alzheimer o una altra similar. El seu cost és d'aproximadament 130 euros i han de sol·licitar-se al notari.

Informació avalada pel Col·legi de Notaris de Catalunya.

 

Categories: Consells i cures

07.05.2022

Eines jurídiques en la malaltia d'Alzheimer

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados