<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Parlem sobre l'Alzheimer
El blog de la Fundació Pasqual Maragall
crea-mobile
fpm-poderes-preventivos-generales.png

Els poders preventius generals en la malaltia d'Alzheimer


La llei recull diverses fórmules legals per garantir que es compleixi la voluntat de les persones que en el futur poguessin veure anul·lada la seva capacitat d'expressar-la, com en el cas d'estar afectat per la malaltia d'Alzheimer.

Els poders preventius generals, què són exactament?

Són una fórmula legal que permet designar una persona, persones o institució perquè representi els nostres interessos. El document sempre pot ser revocat per l'atorgant, que pot fixar un control i deixar especificades per quines causes s'extingiria el poder. Aquest document és eficaç en vida i s'extingeix amb la mort de la persona.

Hi ha dos tipus de poders preventius generals:

  • Estricte. En aquest, l'apoderat només té la capacitat d'actuar en el moment en què el malalt pateix l'estat d'incapacitat previst en l'apoderament.
  • Amb subsistència d'efectes en cas d'incapacitat. El representant pot utilitzar el poder des del moment en què aquest ha estat atorgat, o des d'una data especificada en el mateix. En aquest cas no hi ha necessitat d'esperar que el poderdant pateixi algun estat d'incapacitat.

Per què són útils els poders preventius?

Els poders preventius generals són de gran ajuda, perquè serveixen per reforçar la persona que el malalt ha triat per les seves cures. Aquest fet pot simplificar i abaratir de manera notable la seva actuació com a representant jurídic i econòmic. És la millor opció per fer prevaler els interessos de la persona malalta i serà de gran utilitat per organitzar-se en l’àmbit familiar.

És gràcies a aquest document que els apoderats podran gestionar el patrimoni, sense necessitat d'acudir a un procediment d'incapacitació judicial per malaltia d'Alzheimer, molt més llarg i costós.

Si un altre parent sol·licités la incapacitació, el jutge decidiria si mantenir la validesa del poder preventiu o la seva anul·lació.

Quant costa i com es pot sol·licitar?

Els poders preventius generals poden ser sol·licitats en qualsevol moment de la vida adulta i abans que s'hagi produït la pèrdua de la capacitat per la malaltia d'Alzheimer. El seu cost és d'aproximadament uns 130 euros i s'han de demanar al notari.

Informació avalada pel Col·legi de Notaris de Catalunya.

 

Categories: Consells per afectats i cuidadors

31.10.2017


Posts relacionados