<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Parlem sobre l'Alzheimer
El blog de la Fundació Pasqual Maragall
crea-mobile
tractament no farmacologic

El tractament no farmacològic en la malaltia d’Alzheimer


Encara que avui dia no existeix cap cura per a la malaltia d’Alzheimer, sí que existeix un tractament. Tot i que no hi ha cap tractament que modifiqui el curs progressiu de la malaltia, sí que disposem d’alternatives per pal·liar els seus símptomes i millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones que pateixen la malaltia i les que les cuiden.

Hi ha tractaments farmacològics i no farmacològics, tots dos tipus útils i complementaris. En aquest article ens centrarem en l’anàlisi dels tractaments no farmacològics de la malaltia d’Alzheimer.

Tractament no farmacològic i Alzheimer

L’abordament no farmacològic de les demències fa referència als diferents tipus d’intervencions portades a terme per professionals, que es practiquen des de fa anys. A diferència dels tractaments farmacològics, l’eficàcia de les intervencions no farmacològiques és més difícil de demostrar. Aquest fet s’explica, d’una banda, per una inversió i un finançament inferiors en aquest tipus de teràpies i, d’altra banda, per una dificultat superior per mostrar els seus efectes de forma objectiva i inequívoca. Tanmateix, que no existeixi suficient evidència científica no significa que no funcionin o no puguin ser recomanats.

Descarrega la guia "Claus sobre l'Alzheimer"

Les teràpies no farmacològiques les condueixen professionals de diferents disciplines (psicòlegs, neuropsicòlegs, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, etc.), que moltes vegades treballen en equip i, generalment, en centres especialitzats.

Hi ha moltes activitats i teràpies que intenten abordar, al marge de la farmacologia i com a complement a aquesta, el tractament de la malaltia d’Alzheimer. Es tracta de tècniques com la psicoestimulació, la estimulació cognitiva, la reminiscència, la musicoteràpia i l’artteràpia, l’orientació en la realitat, l’estimulació sensorial, la teràpia amb animals, i l’exercici físic o la psicomotricitat, entre d’altres.

Quins tractaments no farmacològics per a l’Alzheimer poden resultar beneficiosos?

Cal tenir molt clar que cap d’aquestes intervencions evitarà l’avanç de la malaltia d’Alzheimer, ni millorarà les capacitats cognitives de la persona afectada, però sí poden contribuir a alentir el deteriorament cognitiu i funcional en la seva vida quotidiana. Són tractaments que afavoreixen la qualitat de vida; poden ajudar a controlar les possibles alteracions conductuals que pugui presentar la persona amb Alzheimer i, de forma secundària, reduir l’ansietat de la persona que la cuida.

El tractament no farmacològic de la malaltia d’Alzheimer tampoc no és un substitut de la medicació que prescriu el metge. Es tracta d’un complement per al tractament general de la persona malalta. Algunes d’aquestes intervencions no farmacològiques són per a les persones afectades, i d’altres per a les persones que les cuiden.

Entre les teràpies adreçades a persones amb Alzheimer, algunes beneficioses són:

  • Les tècniques d’estimulació cognitiva, com les de reminiscència o d’orientació en la realitat.
  • Les tècniques de manteniment de la funcionalitat, com l’entrenament en activitats de la vida diària o la psicomotricitat.
  • Les tècniques orientades a controlar o disminuir la incidència de problemes conductuals, com la musicoteràpia, les teràpies d’estimulació sensorial o les teràpies amb animals.

Pautes per a persones cuidadores

Les intervencions dirigides als cuidadors són les que estan orientades a adquirir informació sobre la malaltia, els seus símptomes cognitius o conductuals, i conseqüències i evolució esperable; l’objectiu és prendre consciència de la importància de la malaltia per poder afrontar-la millor i acceptar-la.

És fonamental també que les persones cuidadores prenguin consciència de la importància de cuidar-se i demanar ajuda. Aprendre estratègies de gestió de situacions complexes del dia a dia i tècniques de relaxació els serà molt útil per al control de l’ansietat i la prevenció de les seves conseqüències.

Algunes intervencions específicament pensades per a cuidadors són els tallers psicoeducatius, els grups d’ajuda mútua o els grups terapèutics, com els que ofereix la Fundació Pasqual Maragall.

El Centre de Referència Estatal d’Atenció a Persones amb Malaltia d’Alzheimer i altres Demències (CRE Alzheimer) disposa de diferents guies i programes sobre aquest tipus de tractaments.

Està demostrada l’efectivitat de les teràpies no farmacològiques?

Tot i que cada vegada es reconeix més la importància d’aquest tipus de teràpies, cal que es realitzin estudis rigorosos que permetin extreure evidències científiques sòlides. No s’ha demostrat encara de forma irrefutable l’eficàcia d’un tractament no farmacològic per a l’Alzheimer, però es continua investigant sobre l’objectivitat dels seus beneficis.

Tot i que encara queda molt a investigar, alguns estudis recents indiquen que algunes teràpies no farmacològiques poden ser molt positives per a l’estat d’ànim i el benestar de persones malaltes i cuidadores. A més, contribueixen a millorar la qualitat de vida i l’estat de salut general d’ambdues parts, un fet que afavoreix la vida de les persones afectades als seus domicilis i la disminució de la prescripció d’alguns fàrmacs, tant per a una part com per a l’altra.

Per la seva naturalesa, la possibilitat que aquest tipus d’intervencions tinguin efectes perjudicials és molt baixa. Un dels riscos o, de fet, una mala pràctica, és aplicar intervencions sense tenir en compte la persona amb Alzheimer com a PERSONA (en majúscules) i oblidar el respecte i la dignitat que mereix en tot moment, considerant els seus gustos, preferències i la seva història de vida, sense obligar-la a res i evitant infantilitzar-la o deixar-la de banda.

Categories: Consells i cures

28.06.2022

Claus sobre la malaltia d'Alzheimer

Sobre l'autor
Fundació Pasqual Maragall

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados