<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
curatela-i-alzheimer

La curatela en el context de la malaltia d'Alzheimer


Existeixen diferents eines jurídiques per a la protecció de la voluntat de les persones amb Alzheimer, algunes a les quals la pròpia persona pot recórrer quan les seves facultats encara estan prou preservades. No obstant això, quan la persona manifesta un acusat deteriorament cognitiu a conseqüència, en el cas que ens ocupa, de la malaltia d'Alzheimer, la solució d'últim recurs per a la seva protecció jurídica, és la curatela, i d'ella parlarem en aquest article.

La nova Llei per al suport a les persones amb discapacitat

La Llei 8/2021, de 2 de juny, reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica. Amb ella es pretén fer un pas decisiu en l'adequació del nostre ordenament jurídic a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006, amb el propòsit de protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, així com promoure el respecte de la seva dignitat inherent.

Coneix les eines jurídiques per a l'Alzheimer amb aquesta guia gratuïta ️

S'imposa així el canvi d'un sistema com el fins ara vigent en el nostre ordenament jurídic, en el qual predomina la substitució en la presa de les decisions que afecten les persones amb discapacitat, per un altre basat en el respecte a la voluntat i les preferències de la persona qui, com a regla general, serà l'encarregada de prendre les seves pròpies decisions.

Així doncs, desapareixen els termes de “incapacitat” i “incapacitació” i són substituïts per uns altres més precisos i respectuosos que, a més, responen a un nou i més encertat enfocament de la realitat, que reconeix que les persones amb discapacitat són titulars del dret a la presa de les seves pròpies decisions, dret que ha de ser respectat; es tracta, per tant, d'una qüestió de drets humans.

En què consisteix la curatela?

Quan una persona es troba en una situació de necessitat de suport continuat perquè no aconsegueix comprendre el seu voltant per patir una malaltia cognitivament invalidant, com és el cas de la malaltia d'Alzheimer, la curatela és una solució d'últim recurs per a la seva protecció jurídica. Sempre que la pròpia persona no hagi previst abans aquesta situació designant un o diversos curadors mitjançant la autocuratela o nomenant representants mitjançant el poder preventiu, s'haurà d'acudir al jutge perquè constitueixi la curatela, que podrà ser:

  • Assistencial. Permet la intervenció de la persona malalta amb els suports previstos.
  • Representativa. És excepcional, ja que el curador no secunda, sinó que substitueix a la persona malalta com el seu representant legal per no poder aquesta expressar de cap manera la seva voluntat.
  • Mixta. Es combinen en el curador les facultats assistencials i les representatives. Aquest és el cas de la persona amb Alzheimer que no ha atorgat un poder preventiu o una autocuratela i es troba desemparada en la presa de decisions que l'afecten.

El jutge nomenarà un curador de la persona malalta. La resolució judicial determinarà l'extensió, els límits i el control de la intervenció del curador.

En tota curatela, el curador queda sempre sota la vigilància del fiscal i el control del jutge, a qui ha de rendir comptes periòdicament.

La regulació per a Catalunya es preveu per a aquest any 2022. L'exposat en aquest article és vàlid només per a la resta de l'Estat.

Quan, qui i a qui demanar la curatela i quant costa?

La curatela es demana quan una persona ja no pot prendre decisions relatives a la seva persona i béns per si mateixa o les pren amb molta dificultat.

La constitució de la curatela la pot demanar en qualsevol moment, ja sigui la pròpia persona amb discapacitat, el seu cònjuge o parella de fet, els seus descendents, ascendents i germans i el Ministeri Fiscal quan tingui coneixement d'aquesta situació per qualsevol persona.

La curatela ha de demanar-se al jutge i el seu cost aproximat és d'entre 1.000 i 2.000 euros.

La curatela és un recurs emocionalment dur i econòmicament costós, però pot ser l'última alternativa per a protegir la persona amb Alzheimer quan no pot expressar de cap manera la seva voluntat o que la pot expressar d'una manera molt deficient respecte de les seves situacions quotidianes.

 

Informació avalada pel Col·legi Notarial de Catalunya.

Categories: Consells i cures

11.05.2022

Eines jurídiques en la malaltia d'Alzheimer

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados