<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
alzheimer es hereditari

L’Alzheimer és hereditari?


La relació entre l'Alzheimer i la genètica és una qüestió que preocupa molt aquelles famílies amb  antecedents, per si pot ser una malaltia hereditària. No obstant això, tal com expliquem en aquest article, l'Alzheimer no és hereditari en la immensa majoria dels casos, entenent-lo com una malaltia genèticament determinada. Que un pare o una mare tinguin o hagin tingut la malaltia no significa necessàriament que els seus fills també la desenvolupin. 

Descarrega la guia "Claus sobre l'Alzheimer"

Quina és la relació entre genètica i Alzheimer?

Gràcies a la recerca, avui dia s'han identificat alguns gens associats amb la malaltia d'Alzheimer. Uns gens augmenten la probabilitat de desenvolupar la malaltia (gens de risc), mentre que altres seran causa segura de patir-la (gens determinants), tot i que aquests són rars.

El gen més comú associat amb la forma més freqüent de malaltia d'Alzheimer és un gen de risc anomenat apolipoproteïna E (APOE), que té tres formes comunes: APOE e2 (la menys comuna en la població i que sembla disminuir el risc d'Alzheimer) ; APOE e3 (la més comuna i que no sembla incidir en el risc d'Alzheimer) i APOE e4 (de freqüència intermèdia entre les dues anteriors i que es relaciona amb un increment del risc de patir Alzheimer).

Cada persona té dues còpies de cada gen, una de cada progenitor. Per tant, com que vam heretar un gen APOE del nostre pare i un altre de la nostra mare, tindrem dues còpies o al·lels d'aquest. Tenir una còpia APOE e4 augmenta el risc de desenvolupar la malaltia d'Alzheimer i, si se’n tenen dos, el risc és encara més gran. No obstant això, el fet que hi sigui present no implica, per si sol, que desenvolupem la malaltia, ja que hi ha altres factors de risc que també hi influeixen.

En el 99% dels casos, la genètica no és un factor determinant en l'aparició de la malaltia d'Alzheimer. El principal factor de risc perquè la malaltia es manifesti és el fet de fer-se gran.

Per tant, encara que hi ha certs aspectes genètics que sí influeixen en la predisposició a desenvolupar Alzheimer, en la majoria dels casos, no són determinants per a la seva aparició.

En quins casos es pot considerar l'herència genètica com a causa?

Tan sols en un 1% o menys dels casos d'Alzheimer, l'anomenat Alzheimer "familiar", les causes poden atribuir-se de manera exclusiva a un factor genètic o hereditari. Actualment se sap que les formes genèticament determinades es relacionen amb la mutació d'algun dels tres possibles gens identificats. En la majoria d'aquests casos, la malaltia es manifesta en persones joves, majoritàriament abans dels 60 anys d'edat.

Els descendents d'aquestes persones, tenen un 50% de probabilitats de desenvolupar la malaltia.

Factors de risc que sí podem modificar

Hi ha altres factors de risc de desenvolupar Alzheimer que, a diferència de la genètica i l'edat, sí podem modificar.

Ens referim, principalment, a la protecció de la salut cardiovascular i a l'estil de vida que portem. Cal tenir en compte que un de cada tres casos d'Alzheimer és atribuïble a factors de risc que es poden canviar. Per aquest motiu molts estudis apunten que allò que és bo per al cor també ho és per al cervell. Els experts aconsellen adoptar uns hàbits de vida saludables, i controlar els factors de risc cardiovascular, com el colesterol, la hipertensió i la diabetis.

Per això, per afavorir la salut cerebral és recomanable:

Resumint, l'Alzheimer no està genèticament determinat en la majoria dels casos (no és el que entenem com a "hereditari"). Encara que certs aspectes genètics poden augmentar el risc de desenvolupar aquesta malaltia, no són determinants per a la seva aparició. A més de l'edat i la genètica, hi ha altres factors de risc que podem modificar adoptant hàbits de vida saludables.

Categories: Alzheimer i demència

20.01.2018

New call-to-action

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados