<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
estudi alfa prevencio alzh

Estudi Alfa, un projecte per avançar en la prevenció de l’Alzheimer


S’estima que els canvis cerebrals que genera la malaltia d’Alzheimer s’inicien 15 o 20 anys abans de l’aparició dels primers símptomes. Aquest és un descobriment recent, que cobra molta importància ja que implica entendre l’Alzheimer com a una malaltia que té una llarga etapa silenciosa en la qual el cervell comença a patir alteracions.

És el que es coneix com la fase preclínica, ja que la persona afectada no mostra uns símptomes que permetin realitzar un diagnòstic clínic. En aquesta fase, diferents mecanismes cerebrals compensen en certa manera les alteracions que es van produint, permetent que les funcions cognitives siguin normals i no es noti res.

La concepció actual del desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer, doncs, contempla l'existència d'una llarga etapa en la qual no hi ha símptomes, seguida per un deteriorament cognitiu progressiu que acaba desembocant en una demència, amb la conseqüent pèrdua d'autonomia de la persona afectada. Quan apareixen els símptomes, el cervell està ja molt malmès. Aquesta és una de les possibles raons per la qual molts dels fàrmacs que s'han assajat en persones malaltes no han estat capaços de revertir el deteriorament cognitiu ni frenar la seva progressió, ja era massa tard.

Però aquests fàrmacs serien efectius si s’administressin en la fase preclínica, abans de l'aparició dels símptomes, o quan aquests són molt lleus? És una de les preguntes a les quals intentem donar resposta des de l'Estudi Alfa de la Fundació Pasqual Maragall.

Avançar en la prevenció de l'Alzheimer: l'Estudi Alfa

La prevenció és un aspecte clau de la lluita contra l'Alzheimer. D’aquí què investigar la fase preclínica sigui fonamental per conèixer com s'inicia la malaltia i com evoluciona. Cal detectar com més aviat millor els primers canvis, amb l'objectiu de poder desenvolupar estratègies i tractaments de prevenció, que són tan necessaris per frenar l'aparició de nous casos.

De fet, si fóssim capaços de retardar cinc anys l'aparició dels símptomes, el nombre de persones afectades per aquesta malaltia podria reduir un terç. Per això és tan important la tasca que realitzen els nostres investigadors a l'Estudi Alfa (Alzheimer i Famílies), un projecte, concebut com una infraestructura d’investigació, que portem a terme des del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), centre d'investigació de la Fundació Pasqual Maragall, i que compta amb el suport de l'Obra Social "la Caixa".

Els investigadors de l'Estudi Alfa posen tot el seu esforç en entendre la fase preclínica de la malaltia. Aquesta en la qual, com t’indicàvem al principi, no es manifesten símptomes. Treballen per conèixer millor com i quan s'inicia l'Alzheimer, com evoluciona i quin és el millor moment per actuar. Per disposar de més coneixement d'aquesta fase prèvia cal identificar els factors de risc i els indicadors biològics que podrien incidir en el desenvolupament de la malaltia.

L'objectiu? Aconseguir prevenir la seva aparició i disposar de tractaments que evitin que l'Alzheimer evolucioni.

Per aconseguir-ho és fonamental la col·laboració dels voluntaris que hi participen. En el panorama mundial, l'Estudi Alfa és un dels estudis per avançar en la detecció precoç i la prevenció de l'Alzheimer amb major nombre de participants sans.

Prop de 3.000 participants

Són 2.743 adults sans, voluntaris, que tenen entre 45 i 75 anys. Els participants de l'Estudi Alfa realitzen diverses visites d'exploració i recollida de dades. La majoria són fills o filles de persones que pateixen o han patit Alzheimer. Sense ells, investigar la prevenció d'aquesta malaltia no seria possible.

Segons les característiques concretes de cada un d'ells i de les variables en estudi, aquests voluntaris participen en exhaustives proves de cognició, de genètica i de neuroimatge, entre d'altres. També es recull informació sobre la seva història clínica i els seus hàbits de vida. Per observar l'evolució, aquestes proves es van repetint cada cert temps i, previsiblement, durant dècades.

L'Estudi Alfa+, investigació d'alta complexitat

Un dels projectes més importants que portem a terme en el context de l'Estudi Alfa és l'Estudi Alfa +, en el qual participen 500 dels voluntaris de l'Estudi Alfa. Pretén una descripció encara més detallada dels processos biològics que tenen lloc abans de la fase preclínica de l'Alzheimer i la identificació de factors de risc.

Es tracta d'una recerca d'alta complexitat tecnològica, que inclou novedosos test cognitius, avançades proves de neuroimatge, com el PET, i puncions lumbars. A través d'aquestes proves s'analitza l'associació entre marcadors funcionals cerebrals i altres variables estructurals, biològiques i cognitives.

Nous fàrmacs per prevenir l'Alzheimer

La Fundació Pasqual Maragall participa amb un paper molt rellevant en un consorci europeu capdavanter en aquest àmbit d’investigació: l'estudi EPAD, sigles de l'European Prevention of Alzheimer's Dementia. En el marc d'aquest estudi es començaran a testar fàrmacs que poguessin ser efectius en els estats inicials de la malaltia. L'objectiu d'EPAD és posar en marxa assaigs clínics de medicaments que evitin o frenin l'aparició dels símptomes abans que sigui massa tard.

Dels 6.000 voluntaris necessaris per dur a terme l'estudi a tot Europa, 200 procediran de la cohort de voluntaris de la Fundació Pasqual Maragall. De tots ells, es preveu que 1.500 participaran en els assajos clínics de prevenció que es duguin a terme.

Categories: Investigació y atenció sanitària

07.09.2017


Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados