<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Parlem sobre l'Alzheimer

El blog de la Fundació Pasqual Maragall

crea-mobile

Els microinfarts cerebrals i el seu paper en el deteriorament ...

L’acumulació de petites lesions vasculars en el cervell pot causar per si sola un deteriorament cognitiu o contribuir al produït per altres motius de base, com la ...

Relació entre contaminació i Alzheimer: els contaminants afecten el ...

L’estreta relació de la contaminació ambiental amb el desenvolupament de malalties respiratòries i cardiovasculars és ben coneguda des de fa temps, i hi ha nombrosos ...

Comprendre i gestionar la desorientació espacial que pateixen les ...

Al llarg del procés de la malaltia d’Alzheimer, les persones que la pateixen viuen episodis de desorientació a diferents nivells: temporal, espacial i personal. Formen ...

Entendre i gestionar la irritabilitat que pot presentar una persona ...

La irritabilitat es podria considerar un dels símptomes conductuals de la malaltia d’Alzheimer. Pot anar acompanyada d’agressivitat o hiperactivitat física i inquietud, ...

COVID-19 i persones amb demència: Els hi afecta de forma diferent?one)

L’impacte de la COVID-19 és diferent en les persones amb demència? Sabem que aquestes persones es poden veure particularment afectades per l’aïllament social, i les ...

Quan una persona amb Alzheimer no vol menjar

En la malaltia d’Alzheimer, com en altres malalties que causen demència, és freqüent que es produeixi una pèrdua de gana, com expliquem en l’esmentat article. Al llarg ...