<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Parlem sobre l'Alzheimer

El blog de la Fundació Pasqual Maragall

crea-mobile

Confinament amb un familiar amb Alzheimer: consells per al cuidador

Ens trobem en un moment d’alarma sanitària a causa del coronavirus que comporta un canvi de rutines, activitats i hàbits en la nostra vida en general que, en ...

Confinament amb un familiar amb Alzheimer: recomanacions generals

Estem vivint una situació d’excepcionalitat: la pandèmia COVID-19, generada pel coronavirus, que requereix unes mesures dràstiques per contenir-ne la propagació i evitar ...

Alzheimer i al·lucinacions: com actuar

En alguns casos, les persones que pateixen Alzheimer poden tenir al·lucinacions al llarg del procés de la malaltia, tot i que la gran majoria no les experimenten mai. ...

Com actuar davant les alteracions de la conducta d'una persona amb ...

Els símptomes de la malaltia d'Alzheimer s'agrupen, fonamentalment, en dos tipus: cognitius i conductuals. A conseqüència de tots dos, el comportament de la persona ...

La gestió de les emocions i els sentiments davant l’Alzheimer

Ser capaç de gestionar l’acumulació de sentiments que suposa cuidar una persona estimada amb Alzheimer passa pel control de les pròpies emocions i sentiments. Comprendre ...

L’agnòsia i els falsos reconeixements o quan no es reconeix el que és ...

L’agnòsia és una alteració cognitiva que fa referència a la dificultat o incapacitat per reconèixer coses familiars, sense tenir cap alteració de la percepció. És a dir, ...