<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Parlem sobre l'Alzheimer
El blog de la Fundació Pasqual Maragall
crea-mobile
els treballadors socials són la clau dels serveis socials.

Recursos socials per a persones amb Alzheimer i familiars


Després de rebre un diagnòstic d'Alzheimer, molts afectats i familiars es pregunten: i ara què? Un cop s'ha donat resposta als dubtes mèdics, el més recomanable és dirigir-se a un treballador o treballadora social per poder conèixer de primera mà quins són els recursos socials disponibles per fer front a la malaltia hi ha les circumstàncies i dificultats que l'envolten.Coneix les eines jurídiques per a l'Alzheimer amb aquesta guia gratuïta ️

El treballador social assessora sobre els recursos disponibles i acompanya durant tot el procés, adaptant la seva orientació a les necessitats que vagin sorgint a mesura que progressa la malaltia.

És important no ajornar la visita, perquè pot ser útil per començar a planificar tràmits com les ajudes a la Llei de Dependència i a decidir aspectes legals.

En aquest sentit, és convenient conèixer els principals recursos socials disponibles per millorar la qualitat de vida, tant de les persones amb Alzheimer com dels seus familiars.

Recursos socials

A continuació, detallem els recursos als quals és possible accedir de manera pública o privada.

Servei d'atenció domiciliària

Pot incloure dos tipus d'ajuda. L'atenció de les necessitats de la llar (netejar, preparar el menjar, rentar la roba, etcètera) i la de la cura personal (higiene, vestir-se, desvestir-se, etcètera). Es poden complementar amb altres serveis tecnològics de suport, com ara la telealarma, la teleassistència i altres productes de suport (mobilitat, transferències, etcètera).

Durant un temps poden ser molt útils per mantenir el nivell d'autonomia d'una persona en el seu domicili i millorar la seva qualitat de vida.

Centres de dia

Són centres que ofereixen acolliment diürn per afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social. També ofereixen suport a les famílies i poden incloure serveis de manutenció, transport, seguiment mèdic i fisioteràpia, entre d'altres. Per accedir cal tenir reconegut un grau de dependència.

Centres residencials

Ofereixen allotjament, manutenció, acolliment, convivència, suport personal i atenció especialitzada permanent. De vegades també temporal. Per accedir a les residències públiques cal tenir reconeguts els graus II o III de dependència i haver-se donat d'alta en una llista d'espera de, com a màxim, tres residències. Lamentablement, les llistes d'espera poden superar els tres anys.

Centres sociosanitaris especials

Són uns recursos socials que presten atenció especialitzada, sanitària i social de mitjana i llarga durada per a persones que pateixen malalties cròniques que causen discapacitat o malalties en fase terminal. El seu personal està format per equips sanitaris i socials interdisciplinaris.

Grups terapèutics per a cuidadors

Els cuidadors de persones amb Alzheimer han d'aprendre a tenir cura del malalt, però també de si mateixos. Molts cuidadors poden experimentar problemes físics i / o psicològics, com depressió, ansietat o sensació de sobrecàrrega. Per evitar aquests problemes de salut és important trencar l'aïllament i facilitar-los el fet de compartir vivències i emocions.

Els grups terapèutics per a cuidadors que regularment organitza la Fundació Pasqual Maragall es basen en una metodologia que ha estat validada científicament. Estan dirigits per un psicoterapeuta que, en diferents sessions grupals, dota els cuidadors d'eines que els permetin comprendre la malaltia, millorar l'atenció que s'ofereix a la persona amb Alzheimer i, sobretot, millorar el seu propi benestar.

Unitats de descans per al cuidador

Es tracta d'un servei de residència temporal per a persones amb Alzheimer, que facilita un període de descans al cuidador. Aquest servei pot ser útil en vacances, però també a l'hora de cobrir situacions específiques com una malaltia o intervenció quirúrgica del cuidador, maternitat, motius laborals, trasllats, etcètera. És un servei que també es contempla com a prestació a la Llei de Dependència.

Associacions de familiars

Les associacions de familiars de persones amb Alzheimer treballen per oferir suport i serveis a les famílies i afectats. A la pàgina web de la Confederació Espanyola d'Alzheimer (CEAFA) s'inclou un llistat amb associacions de tot Espanya.

Us recomanem acudir a l'associació més propera al vostre domicili, ja que la majoria compten amb treballadors socials que us poden orientar sobre els recursos disponibles i les activitats que organitzen.

Entre els serveis que ofereixen aquest tipus d'associacions hi ha el suport psicològic i jurídic, grups d'ajuda, conferències, cursos, vacances terapèutiques per a persones amb demència, excursions, grups de suport al cuidador, tallers de memòria i psicoestimulació, musicoteràpia, etcètera.

Categories: Consells i cures

06.04.2018

Eines jurídiques en la malaltia d'Alzheimer

Sobre l'autor

Més informació →

Posts relacionados