<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
testament vital

El testament vital, què és i per a què s'utilitza?


A mesura que l'Alzheimer avança, la capacitat per a prendre decisions es veu cada vegada més minvada. Per a aquesta mena de casos, en què la persona va veient afectada la seva capacitat per a expressar la seva voluntat, la legislació vigent contempla diferents fórmules legals per a garantir que aquesta es compleix. Una d'elles és el testament vital, també conegut com a document de voluntats anticipades. En aquest article analitzem què és i per a què es fa servir.

Coneix les eines jurídiques per a l'Alzheimer amb aquesta guia gratuïta ️

Què es el testament vital?

El testament vital (o document de voluntats anticipades) és una fórmula jurídica que permet a la persona titular del mateix expressar i traslladar instruccions en relació amb els seus tractaments mèdics. Aquest document es registra en el departament sanitari competent i, queda recollit en l'historial clínic de la persona en la Sanitat Pública. D'aquesta manera, facilita que els metges puguin conèixer i complir amb les seves voluntats. Es tracta d'un document que sempre pot ser revocat per l'atorgant.

El testament vital permet deixar constància de la voluntat de la persona per a acceptar o rebutjar determinats procediments terapèutics, en el cas que, arribat el moment, no es pugui expressar per si mateixa. És una eina a la qual els metges poden recórrer a l'hora de prendre la decisió d'administrar determinats tractaments.

A través del testament vital, també es pot designar un interlocutor perquè expressi les instruccions que s'han deixat per escrit i que hauran de seguir els metges i equips sanitaris, ja sigui per a acceptar o rebutjar determinats procediments terapèutics, sigui per a sol·licitar l'aplicació de l'eutanàsia, si es donen els requisits legals per a això.

En el testament vital també es poden donar indicacions sobre la mena d'atenció que es vol rebre. Es poden especificar les preferències, per exemple, respecte a:

  • Ser atès a casa o a l'hospital,
  • Rebre assistència religiosa o no,
  • Rebutjar o garantir una autòpsia,
  • Permetre o no la donació d'òrgans per a trasplantaments o per a destinar-los a la recerca científica,
  • Ser incinerat o no.

Quan es pot sol·licitar i quant costa?

El document de voluntats anticipades o testament vital pot sol·licitar-se en qualsevol moment de la vida adulta, sempre que es tingui suficient discerniment per a expressar la pròpia voluntat. Ha de demanar-se davant notari i té un cost aproximat de 60 euros.

Una altra opció possible és elaborar un document privat signat davant tres testimonis, dels quals dos no poden ser parents ni estar vinculats patrimonialment amb la persona interessada, i lliurar-ho en qualsevol centre sanitari, al Departament de Salut o a les oficines d'atenció ciutadana.

Realitzar testament vital és un tràmit que produeix una certa aprensió i encara és una pràctica molt poc freqüent en la població espanyola. No obstant això, és un document important per a assegurar que, en cas de veure's afectades les pròpies facultats, compliran les voluntats pròpies de qui ho ha signat respecte als tractaments mèdics, alliberant els familiars de la responsabilitat sobre aquestes decisions.

Informació avalada pel Col·legi de Notaris de Catalunya.

 

Categories: Consells i cures

14.09.2023

Eines jurídiques en la malaltia d'Alzheimer

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados