<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
Senyals d'alerta

Alzheimer: senyals d’alerta


Habitualment, són els familiars els que detecten l'inici dels primers símptomes d'Alzheimer, ja que les persones que els pateixen, sovint no són conscients d'ells. 

Per això és tan important estar alerta davant qualsevol de les situacions que detallem a continuació, sobretot si revelen actituds o comportaments que fins aquell moment no havien estat habituals en aquella persona.

Cal tenir en compte que cap símptoma, de manera aïllada, significa res greu. El que és preocupant és la suma de diversos símptomes, que no semblin estar justificats per cap situació rellevant, i la freqüència dels mateixos.

Així, és important estar atent a les següents situacions:

 • Oblidar-se o tenir dificultats per recordar informació recent. Per exemple, dubtar sobre el que ha menjat o oblidar detalls importants de situacions o converses recents, oblidar dates rellevants o mostrar freqüents confusions respecte el dia de la setmana, el mes, o l'any en curs.
 • Necessitar, de forma acentuada, ajuda externa per recordar. Tenir major necessitat que abans de recórrer a agendes, calendaris o alarmes per realitzar les activitats de manera eficient i no oblidar-les.
 • Repetir en bucle la mateixa pregunta. No recordar que ja l'havia fet i se li havia respost. O tornar sobre un mateix tema  una i una altra vegada.
 • Tenir problemes per seguir les instruccions o planificar activitats quotidianes, com per exemple portar la comptabilitat domèstica, cuinar, fer la compra o prendre una medicació de forma correcta. Un indici pot ser que la persona necessiti ajut per fer coses que abans feia sola, que necessiti bastant més temps per portar-les a terme o que ocorri en errors freqüents.
 • Desorientar-se en llocs coneguts. Pot ocórrer que la persona es mostri desconcertada en un trajecte habitual, o que presenti confusió sobre els llocs en els quals ha estat o el lloc on es troba en aquell precís moment.
 • Cometre errors en la percepció del pas del temps. Pot donar-se, per exemple, que confongui a coneguts actuals amb altres que fomen part del seu passat personal.
 • Mostrar dificultats per seguir una conversa. Un indici d'alerta pot ser que el llenguatge sigui més pobre, que cada cop siguin més habituals les dificultats per evocar certes paraules o per anomenar els objectes o, potser, que abandoni una conversa sense ser-ne conscient.
 • Perdre objectes personals importants o diners. Cal estar atents a si és quelcom més freqüent al que pogués ser habitual en aquesta persona, o que les dificultats per trobar coses personals (claus, ulleres, cartera...) siguin cada cop més grans.
 • Presentar una disminució de la capacitat de judici, de forma que sigui especialment vulnerable o més susceptible de caure en enganys per part d’altres persones.
 • Mostrar-se més descuidat. Pot fer-se evident una menor preocupació per l'aspecte i la higiene personal, o potser, de la llar.
 • Perdre l’interès per activitats que abans li agradaven o tenir dificultats per portar-les a terme.
 • Presentar canvis en la forma de relacionar-se amb altres persones. També pot mostrar dificultats per interpretar bromes o per entendre l’estat d’ànim d’altres persones. Podria mostrar-se més reservat, amb menys ganes d'interactuar amb d'altres.
 • Presentar canvis en l'estat d'ànim o en l'humor. Sovint la persona pot mostrar-se més desconfiada, fàcilment irritable o trista, fins i tot plorar sense motiu aparent.
 • Mostrar nerviosisme en ambients poc familiars o davant situacions noves. Pot ser que, fins i tot, tracti d'evitar-les, potser posant excuses.

Què hem de fer si sospitem un possible deteriorament cognitiu?

Si existeixen sospites d’un inici de la malaltia d’Alzheimer, o de qualsevol altra forma de deteriorament cognitiu, és convenient visitar el metge de família per tal que pugui avaluar el seu abast i actuar de forma convenient. 

Algunes d'aquestes senyals es poden confondre amb dificultats pròpies de l’envelliment. És important conèixer-les per tractar de no alarmar-nos de manera injustificada.

 

Categories: Alzheimer i demència

19.07.2017


Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados