<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
demencia vascular

Què és la demència vascular?


La malaltia d’Alzheimer és la causa de demència més freqüent, però no és l’única. La demència vascular és la segona causa de demència més habitual. En aquest article analitzem en profunditat què és la demència vascular, quines són les seves causes i algunes recomanacions preventives.

Descarrega la guia "Quan et cuides, l'Alzheimer fa un pas enrere"

Què és la demència vascular?

La demència vascular és el segon tipus més freqüent de demència. El primer és el que es desenvolupa per la malaltia de l’Alzheimer, que representa entre el 60 % i el 70 % dels casos diagnosticats.

El terme “demència” fa referència a un síndrome, és a dir, a un conjunt de signes i símptomes que es caracteritzen per l’alteració cognitiva (deteriorament de la memòria, del llenguatge, de la capacitat de raonament, etc.), fets que comporten una pèrdua d’autonomia funcional; això fa que la persona afectada necessiti ajuda o supervisió per part d’altres persones per poder actuar de forma independent i portar a terme les activitats quotidianes. Les causes que poden provocar una demència són diverses.

Quines són les causes i com evoluciona la demència vascular?

La demència vascular està causada per alteracions de la circulació sanguínia en diferents regions del cervell, que provoquen una insuficiència o privació d’oxigen i nutrients, fonamentals per al seu funcionament adequat.

En la demència vascular els canvis cognitius poden aparèixer sovint de forma abrupta després d’un ictus o accident cerebrovascular, que produeix una interrupció de la circulació en algun dels grans vasos sanguinis.

No obstant això, l’alteració cognitiva vascular també pot desenvolupar-se, de forma més subtil i progressiva, com a resultat de l’acumulació de petits infarts o altres alteracions que afecten la circulació de petits vasos sanguinis, provocant una alteració cada vegada més generalitzada.

Evolució de la demència vascular

A diferència de la demència produïda per la malaltia d’Alzheimer, en el cas de la demència vascular, l’inici pot ser més o menys brusc i la progressió és variable perquè està relacionada amb la localització i la quantitat d’alteracions vasculars que es vagin produint al cervell

El curs dels símptomes acostuma a ser més esglaonat i fluctuant, no tan continu i progressiu com en el cas de la malaltia d’Alzheimer. Molts experts prefereixen emprar el terme “alteració cognitiva vascular” perquè expressa millor el fet que les alteracions cognitives poden oscil·lar de lleus a greus (és a dir, que no tots els casos amb alteració cognitiva vascular arriben a desenvolupar demència).

Sovint, els canvis vasculars cerebrals coexisteixen amb alteracions relacionades amb altres tipus de demència, com per exemple la malaltia d’Alzheimer o els propis de la demència per cossos de Lewy (DCL). Aquesta és la tercera causa de demència més habitual, que dona lloc al que es denomina “demència mixta”, el curs i els símptomes de la qual dependrà de la combinació de factors i causes que la provoquin.   

Tractament de l’alteració cognitiva vascular

Tot i que no existeix cap fàrmac específic per al tractament de la demència vascular, l’especialista pot receptar alguns fàrmacs indicats per als símptomes de l’Alzheimer. Hi ha evidències científiques que també poden aportar cert benefici als símptomes cognitius de tipus vascular.

Els tractaments farmacològics de la demència vascular seran també els destinats a tractar les causes subjacents, com per exemple la hipertensió, el colesterol o la diabetis. D’altra banda, és important actuar per controlar els factors de risc que poden incrementar el dany vascular cerebral.

A qui pot afectar la demència vascular i com prevenir-la?

L’alteració cognitiva vascular no sempre és fàcilment detectable. És recomanable estar especialment atent a possibles problemes cognitius en persones considerades de risc per a aquest tipus d’afectació. Aquestes podrien ser les persones que hagin patit o pateixen un ictus, hipertensió arterial, colesterol elevat, diabetis o altres factors de risc cardiovascular o dolències que poden afectar la circulació sanguínia.

En realitat, aquests factors de risc també estan relacionats amb la probabilitat de patir Alzheimer.

Així doncs, els consells per portar a terme una vida activa i saludable són particularment rellevants, com sabem, per a la prevenció de la demència, i la relació entre la salut cardiovascular i un adequat funcionament cerebrovascular és molt clara. Per tant, és fonamental tenir en compte els consells següents:

  • No fumar.
  • Limitar el consum d’alcohol.
  • Controlar la tensió arterial, el colesterol i la glucosa.
  • Portar una dieta saludable i equilibrada.
  • Procurar i mantenir un pes adequat.
  • Realitzar exercici físic de manera regular.

En conclusió, podem afirmar que la demència vascular o alteració cognitiva vascular és la segona causa més freqüent de demència. Els seus símptomes i progressió estan estretament relacionats amb les àrees cerebrals afectades. A més, les alteracions vasculars cerebrals acostumen a coexistir amb altres causes de demència, donant lloc a demències “mixtes”. En el tractament i prevenció d’aquesta demència és fonamental el control dels factors de risc cardiovascular; per a això, a més de seguir totes les recomanacions indicades pels especialistes, és fonamental adoptar un estil de vida saludable.

Categories: Alzheimer i demència

02.05.2022

Quan et cuides, l'Alzheimer fa un pas enrere

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados