<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
diabetes i alzheimer

Quina relació hi ha entre diabetis i Alzheimer o demència?


Tot i que els mecanismes darrera la relació entre diabetis i Alzheimer no estan clarament establerts, diversos estudis han mostrat una relació entre patir diabetis (especialment del tipus 2) i un rendiment cognitiu més baix, com també un risc més alt de demència. A més, hi ha moltes investigacions que suggereixen una connexió entre diabetis i Alzheimer.

Existeix una relació entre diabetis i demència?

Diversos estudis epidemiològics indiquen l’existència d’una relació entre diabetis i Alzheimer o demència, tot i que els mecanismes que mediatitzen aquesta relació encara són objecte d’una investigació científica més profunda. Se sap que la diabetis pot causar danys en els vasos sanguinis i, per això, és considerada com un factor de risc per a la demència vascular, que és la segona causa de demència (després de la malaltia d’Alzheimer).

Descarrega la guia "Claus sobre l'Alzheimer"

No obstant això, a més de la demència vascular, la diabetis també s’ha associat a altres causes de demència, com la malaltia d’Alzheimer. En particular, s’ha observat que persones amb alts nivells de glucosa a la sang, com succeeix en la diabetis tipus 2, presenten nivells més alts de proteïna beta-amiloide, relacionada amb la neuropatologia de la malaltia d’Alzheimer. Això podria ser perquè les persones amb diabetis presenten una capacitat més baixa dels teixits corporals, entre ells el nerviós, per emprar la glucosa (sucre) i respondre a la insulina.

Hi ha estudis científics que, en models experimentals de diabetis en rosegadors, han identificat dos mecanismes principals subjacents a la demència relacionada amb la diabetis: resistència cerebral a la insulina (es produeix una alteració en la transmissió d’aquesta hormona) i amiloidogènesi (acumulació de dipòsits de beta-amiloide al cervell), sense excloure l’aparició d’altres processos relacionats amb la neuroinflamació o l’estrès oxidatiu. Aquests canvis patològics desencadenarien la neurodegeneració i la conseqüent alteració cognitiva. 

Així, la diabetis és un factor de risc per al desenvolupament de deteriorament cognitiu i, quan ja existeix un determinat deteriorament, es relaciona amb un risc més alt d’empitjorament fins a convertir-se en demència o amb una evolució més ràpida del procés.

Com podem prevenir o controlar la diabetis?

Lògicament, la prevenció de la diabetis o el seu control efectiu serà la base per minimitzar un possible deteriorament cognitiu en el futur, ja sigui com a conseqüència de la malaltia d’Alzheimer o d’altres causes de demència. Les recomanacions per prevenir o controlar la diabetis inclouen:

  • Seguir les indicacions dels professionals mèdics i sanitaris per controlar el sucre i prendre adequadament la medicació si es requereix, sense oblidar el control d’altres factors de risc cardiovascular, com el colesterol o la pressió arterial.
  • Evitar el sobrepès i, particularment, l’obesitat. La pèrdua de pes és particularment efectiva en la reducció del risc de diabetis. 
  • Recordar que l’activitat física regular és fonamental per mantenir una bona salut i, particularment, per controlar els nivells de sucre a la sang i, per tant, per controlar i prevenir la diabetis.
  • Portar una dieta saludable i equilibrada, com la dieta mediterrània, amb les adaptacions necessàries per controlar els nivells de glucosa a la sang. Així, si patim diabetis o tenim un alt risc de patir-la, cal que vigilem la ingesta de sucres en la dieta quotidiana, com també que seguim indicacions específiques en relació amb els hidrats de carboni.
  • No fumar

Són molts els estudis que aporten evidències científiques sobre la importància de portar un estil de vida saludable, ja que, d’aquesta manera, no només protegirem el nostre cor, sinó que ens ajudarà a controlar la diabetis o el risc de patir-la, a més de contribuir a prevenir l’Alzheimer i altres formes de demència, tal com recomana l’OMS.

Categories: Investigació y atenció sanitària

17.08.2022

New call-to-action

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados