<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
eines-jurídiques

Eines jurídiques per a la protecció de persones amb Alzheimer


Davant un eventual diagnòstic d'Alzheimer, estar preparat legalment per afrontar la malaltia pot resultar clau. Es tracta de decidir qui i com volem que ens cuidi, així com de quina manera es gestionarà el nostre patrimoni.Coneix les eines jurídiques per a l'Alzheimer amb aquesta guia gratuïta ️És aconsellable pensar en la delegació de voluntats abans que apareguin els símptomes de la malaltia o, com a molt, quan apareixen els primers indicis de pèrdua de memòria. 

Acudeix a un notari si tens dubtes. Són professionals del dret i funcionaris públics independents, que treballen per proporcionar seguretat jurídica preventiva. El notari t'assessorarà de manera gratuïta d'acord amb les teves circumstàncies i necessitats i garantint que els tràmits s'ajusten a la legalitat.

Si es tenen dubtes, cal acudir a un notari. Són professionals del dret i funcionaris públics independents, que treballen per a proporcionar seguretat jurídica preventiva. El notari assessorarà de manera gratuïta d'acord amb les circumstàncies i necessitats individuals i garantint que els tràmits s'ajusten a la legalitat. Es té dret a triar el notari que es prefereixi, sigui per afinitat o per proximitat geogràfica.

Eines jurídiques per a persones amb Alzheimer

La llei recull diverses fórmules legals per a garantir que es compleixi la voluntat d'una persona que, en un futur, podria veure afectada la seva capacitat d'expressar-la. Per a això, existeixen quatre eines jurídiques de gran utilitat per a persones amb Alzheimer:

El poder general preventiu

El denominat poder general preventius designen una o diverses persones o institució perquè actuï representant els propis. És important tenir en compte que aquest tràmit ha de realitzar-se abans que es produeixi una acusada pèrdua de la capacitat de discerniment de la persona a causa de la malaltia d'Alzheimer o una altra similar.

Els poders generals preventius suposen una gran descàrrega per a la persona que cuida, perquè li simplificarà molt les coses, abaratirà costos de representació jurídica i serà de gran ajuda en cas que la discapacitat de la persona malalta arribi de manera sobrevinguda.

L’assistència o autocuratela

L'assistència (a Catalunya) o autocuratela (resta de l’Estat) és un document que serveix per a nomenar o excloure persones o institucions per a determinar qui volem que ens assisteixi, tant per situacions personals com patrimonials, en el cas de veure's minvades les nostres facultats. Com la decisió ha estat presa per la mateixa persona afectada, abans de manifestar-se la malaltia, certs conflictes familiars. Haurà estat la mateixa persona qui ha decidit qui prefereix que l’atengui.

El testament vital

També se l'anomena document de voluntats anticipades. Es tracta d'un instrument jurídic que, en la fase final de la vida, evita algunes situacions innecessàries que poden comportar més sofriment. Aquest document permet a la persona decidir, entre altres coses, si en un futur vol acceptar o rebutjar determinats procediments terapèutics o sol·licitar l'aplicació de l'eutanàsia, si es donen els requisits legals per a això. També ens serveix per a designar a un interlocutor amb el personal mèdic si ja no podem expressar la nostra voluntat per nosaltres mateixos.

El testament

És l'eina jurídica més coneguda, amb la qual podrem decidir sobre els nostres béns materials. És important fer testament abans que ens sobrevingui qualsevol malaltia o accident que pugui minvar la nostra capacitat cognitiva per a fer-ho. Això servirà per a decidir sobre el destí dels nostres béns, perquè si no ho fem, la llei ho farà per nosaltres.

La curatela

Quan una persona es troba en una situació de necessitat de suport continuat perquè no aconsegueix comprendre el seu entorn per sofrir una malaltia psíquica invalidant, i sempre que no hagi previst abans aquesta situació designant un o diversos curadors mitjançant l’autocuratela o nomenant representants mitjançant el poder preventiu, s'haurà d'acudir al Jutge per tal que constitueixi la curatela.

D'aquesta manera, el jutge nomenarà un curador de la persona malalta. La resolució judicial determinarà l'extensió, els límits i el control de la intervenció del curador. En tota curatela, el curador queda sempre sota la vigilància del fiscal i el control del jutge, a qui ha de rendir comptes periòdicament.

Malgrat ser un recurs emocionalment dur, pot ser l'última alternativa per a protegir la persona que no pot expressar de cap manera la seva voluntat o que la pot expressar d'una manera molt deficient.

Informació avalada pel Col·legi de Notaris de Catalunya.

Categories: Consells i cures

09.05.2022

Eines jurídiques en la malaltia d'Alzheimer

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados