<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Parlem sobre l'Alzheimer
El blog de la Fundació Pasqual Maragall
crea-mobile
fpm-herramientas-legales-azheimer.png

Eines legals d’utilitat per a famílies i malalts d’Alzheimer


⚠️ Degut a la reforma de la Ley 8/2021, de 2 de junio, el contingut d’aquest article ha quedat desactualitzat. Estem treballant en un nou article per explicar-te el seu contingut.

Davant un eventual diagnòstic d'Alzheimer, estar preparat legalment per afrontar la malaltia pot resultar clau. Es tracta de decidir qui i com volem que ens cuidi, així com de quina manera es gestionarà el nostre patrimoni.

És aconsellable pensar en la delegació de voluntats abans que apareguin els símptomes de la malaltia o, com a molt tard, quan apareixen els primers indicis de pèrdua de memòria. 

Acudeix a un notari si tens dubtes. Són professionals del dret i funcionaris públics independents, que treballen per proporcionar seguretat jurídica preventiva. El notari t'assessorarà de manera gratuïta d'acord amb les teves circumstàncies i necessitats i garantint que els tràmits s'ajusten a la legalitat.

La llei recull diverses fórmules legals per garantir que es compleixi la voluntat d'una persona que en un futur podria veure anul·lada la seva capacitat d'expressar-la. Per a això, disposem de quatre eines jurídiques:

El poder general preventiu

El denominat poder general preventiu serveix per designar la persona que volem que actuï en representació dels nostres interessos, per exemple per gestionar el nostre patrimoni. És important tenir en compte que aquest tràmit només es pot fer abans que la persona hagi perdut la capacitat de decidir.

Aquest poder és una gran descàrrega per al cuidador, perquè li simplificarà molt les coses, abaratirà costos de representació jurídica i serà de gran ajuda en cas que la discapacitat del malalt arribi de manera sobrevinguda.

L’autotutela

L'autotutela és un document que ens servirà per determinar qui volem que s'ocupi de nosaltres i del nostre patrimoni, en cas que un jutge hagi declarat la nostra incapacitat. Com la decisió ha estat presa per la mateixa persona afectada, abans de manifestar-se la malaltia, ens evitarem conflictes familiars. Haurà estat ell qui ha decidit qui pot atendre millor.

El testament vital

També se l'anomena document de voluntats anticipades. Un instrument jurídic que, a la fase final de la vida, evita situacions innecessàries que poden comportar més patiment. Aquest document permet a la persona decidir, entre d'altres, si en un futur vol acceptar o descartar determinats procediments terapèutics específics. També ens serveix per designar un interlocutor amb el personal mèdic si ja no podem expressar la nostra voluntat per nosaltres mateixos.

El testament

És l'eina jurídica més coneguda, amb la qual podrem decidir sobre els nostres béns materials. És important fer testament abans que ens sobrevingui qualsevol malaltia o accident. Això servirà per decidir sobre el destí dels nostres béns, perquè si no ho fem, la llei ho farà per nosaltres.

La incapacitat

Si la malaltia es troba ja en una fase molt avançada, el més probable és que la persona ja no estigui en condicions de prendre decisions. Per a aquest supòsit, el Codi Civil preveu recórrer a la incapacitat.

El que es fa en aquests casos és designar una tercera persona com a tutor. El tutor tindrà la potestat i estarà obligat a vetllar pels drets i el benestar del malalt. La tramitació pot fer-la el cònjuge, els descendents (fills o néts), germans o el mateix ministeri fiscal.

Informació avalada pel Col·legi de Notaris de Catalunya.

 

Categories: Consells i cures

24.10.2017


Posts relacionados