<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Parlem sobre l'Alzheimer
El blog de la Fundació Pasqual Maragall
crea-mobile
fpm-la-incapacitacion.png

Què és i com sol·licitar la incapacitació per a un malalt amb Alzheimer?


L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa. Quan es troba en una fase avançada, la persona que la pateix no pot prendre decisions per ella mateixa.

Hi ha eines legals de prevenció jurídica, com els poders preventius generals, l'autotutela o el testament vital que poden ser de gran utilitat en l'inici de la malaltia d'Alzheimer.

La incapacitació del malalt, que es planteja com a últim recurs, és un procediment judicial que serveix per determinar el tutor de la persona malalta, quan aquesta ja no pot prendre decisions per si mateixa.

Qui pot sol·licitar el tràmit?

Quan es fa necessari sol·licitar la incapacitació d'una persona malalta, ja sigui perquè pateix Alzheimer o perquè pateix o ha patit qualsevol altre procés o accident, és perquè aquesta ja no pot iniciar cap tipus de tràmit de manera autònoma.

La persona que, en el seu lloc, pot iniciar la petició és el cònjuge o els descendents (fills o néts), ascendents (pares o avis) o germans. En el seu lloc, si cal, també pot fer el Ministeri Fiscal.  

Quan es pot iniciar la petició?

La petició d'incapacitació es pot sol·licitar si abans no s'han signat uns poders preventius o una autotutela, mecanismes legals que resulten útils per no haver d'arribar a aquest extrem.

Si la família es troba desemparada pel que fa a la presa de decisions sobre el malalt, és convenient recórrer a la incapacitació. Mitjançant un procediment judicial, el jutge sentenciarà qui serà el tutor de la persona malalta. En aquesta mateixa sentència es detalla l'extensió i els límits de la incapacitació.

Un procés d'últim recurs

L’incapacitació no és un procés senzill. Pot ser emocionalment dur i costós econòmicament. No obstant això, és l'última alternativa que tenen al seu abast els familiars per protegir la persona malalta de les seves pròpies decisions en àmbits quotidians, per exemple, respecte les seves finances o assumptes mèdics. També en situacions més excepcionals, com la compravenda de béns o la gestió de dipòsits bancaris.

En qualsevol cas, el tutor sempre roman sota la vigilància del fiscal i el control del jutge, a qui ha de retre comptes anualment sobre les decisions preses. 

Com i quan es pot sol·licitar la incapacitació?

La incapacitació pot sol·licitar-se en qualsevol moment en el qual la capacitat per prendre decisions de la persona malalta estigui molt compromesa.

Aquesta petició s’ha d'iniciar davant d’un jutge. El cost del procés és elevat i pot estar entre els 1.000 i els 2.000 euros, aproximadament. Per això és important que, davant el diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer i mentre el malalt sigui capaç, es facin les gestions necessàries per no haver d'arribar a aquest extrem, dolorós i costós per als familiars.

Informació avalada pel Col·legi de Notaris de Catalunya.
 

Categories: Consells per afectats i cuidadors

04.01.2018


Posts relacionados