<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
envelliment-població

L'envelliment de la població i la prevalença de l'Alzheimer


Els avenços de la ciència i la tecnologia i les millores socials relacionades amb aspectes com la higiene o els hàbits de vida han comportat un augment considerable de l'esperança de vida. Però no es tracta únicament de viure més, sinó de viure millor.

Tot el que cal saber sobre l'Alzheimer és en aquesta guia. Descarrega-la!

Estem davant d'un canvi demogràfic sense precedents. Mentre la vida s'allarga, els naixements disminueixen. A més a més,

  • Els demògrafs calculen que la majoria dels nens i nenes que neixen ara en la nostra societat tindran una alta probabilitat d'arribar als cent anys.
  • Actualment, al món, 868 milions de persones sobrepassen els 60 anys. Estem parlant del 12% de la població. S'estima que l'any 2050 aquest percentatge pot arribar al 21% i superar els 2.000 milions de persones.
  • Espanya, en menys de quatre dècades, serà un dels països més envellits del món. El 40,2% de la població tindrà més de 60 anys, gairebé el doble que avui en dia.

L'Alzheimer, una epidèmia global

Gaudir de més anys de vida és, sens dubte, un gran triomf del desenvolupament humà, però obliga a donar resposta als reptes que planteja l'envelliment de la població.

Els avenços mèdics i l'adopció d'hàbits de vida més saludables estan aconseguint desplaçar algunes discapacitats i problemes de salut greus cap a edats cada vegada més avançades.

No obstant això, no és el cas de malalties com l'Alzheimer o altres malalties neurodegeneratives i, en general, dels trastorns cognitius associats a l'envelliment. Es tracta de trastorns per als quals actualment no tenim tractaments efectius que frenin la seva aparició o retardin el seu curs.

Cal tenir en compte que en el 90% dels casos, la malaltia d'Alzheimer afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys i gairebé ja la meitat de les de més de 85. Envellir és, doncs, el principal factor de risc per patir-la.

L'envelliment progressiu de la població i l'absència d'un tractament efectiu poden provocar que el nombre de persones amb Alzheimer al món es tripliqui en les pròximes dècades. Així, la xifra d'afectats podria passar dels 46 milions actuals a 135 milions l'any 2050.

Cal posar tots els esforços per evitar que això passi. A la Fundació Pasqual Maragall volem que els anys que li guanyem a la vida els visquem amb plenitud. És per això que treballem per un futur lliure de la malaltia d'Alzheimer, un futur on l'envelliment s'associï a experiències positives i que no estigui estretament lligat a desenvolupar una demència. La prevenció és clau per aconseguir-ho.

Categories: Envelliment i hàbits saludables

19.04.2023

New call-to-action

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados