<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
tenir-cura-del-cuidador-d-una-persona-amb-alzheimer:-com-funcionen-els-grups-terapeutics

Cuidar el cuidador d’una persona amb Alzheimer: Com funcionen els grups terapèutics?


A Espanya, al 90 % dels malalts d’Alzheimer els cuiden directament les seves famílies. En la gran majoria de casos, la responsabilitat recau en el cònjuge del malalt o, en menor mesura, en algun fill o filla, amb una dedicació de 15 hores diàries els set dies de la setmana. És important tenir en compte que també cal cuidar el cuidador d’una persona afectada amb Alzheimer.

Si no es compta amb el suport necessari, afrontar la realitat del que suposa cuidar un familiar amb Alzheimer pot comportar problemes físics i psicològics associats a l’estrès, l’ansietat, la depressió o la frustració. És el que es coneix com la síndrome de sobrecàrrega del cuidador o síndrome del cuidador “cremat”. Els cuidadors es troben tan desbordats que acaben descurant la seva salut física i mental. Un fet que els converteix en malalts ocults.

Descarrega la guia "Claus sobre l'Alzheimer"

Per ajudar aquests cuidadors, la Fundació Pasqual Maragall compta amb un programa de grups terapèutics on adquireixen coneixements, eines i recursos que repercuteixen positivament en el seu benestar general. Ells mateixos expliquen com, després d’aquestes sessions, se senten més capacitats per cuidar el seu ésser estimat i entenen que ells també s’han de cuidar. Comprenen que això millora l’atenció que ofereixen a la persona amb Alzheimer.

Cuidar el cuidador d’una persona amb Alzheimer: com funcionen els grups terapèutics

Els grups terapèutics consisteixen en una teràpia psicològica grupal dirigida per un terapeuta professional. La intervenció consta de 14 sessions (una a la setmana) d’una hora i mitja de duració. L’objectiu de la teràpia és minimitzar el risc de sobrecàrrega i els seus indesitjables efectes i millorar el benestar dels cuidadors.

El terapeuta ensenya a comprendre la malaltia i conviure amb ella de forma tranquil·la, digna i controlada. Durant les sessions, els participants comparteixen les seves experiències amb altres cuidadors, aprenen a gestionar les seves emocions i practiquen tècniques de relaxació. Són moltes les situacions quotidianes que poden fer que els cuidadors experimentin alts nivells d’ansietat, i és fonamental aprendre a dominar-la. Encara que no es tingui la sensació de patir ansietat, saber com identificar-la i controlar-la és fonamental per prevenir-la.

Durant la intervenció es tracten temes com l’evolució de la malaltia, la comprensió dels símptomes, i els canvis de conducta i la manera de gestionar-los, com també la comunicació amb la persona malalta. S’explica també com facilitar la realització de les activitats quotidianes, o la necessitat d’integrar el rol de cuidador en la seva identitat i disposar d’espais per a un mateix. També s’ofereixen pautes per aprendre a demanar ajuda i explorar els recursos comunitaris disponibles.

Des de l’inici del programa, al 2011, la Fundació Pasqual Maragall ha impulsat 47 grups terapèutics gratuïts per tota la geografia espanyola, en els quals han participat més de 420 cuidadors.

Aprofitem l’avinentesa per presentar-vos al Fernando i la Quima, cuidadors que van participar en el programa de grups terapèutics de la Fundació Pasqual Maragall.

El Fernando i la Quima cuiden els seus respectius cònjuges, que pateixen la malaltia d’Alzheimer. Tots dos valoren l’experiència com a molt positiva, ja que han millorat el seu coneixement sobre la malaltia i han entrat en contacte amb altres persones que estan en la mateixa situació.

Categories: Consells i cures

14.10.2022

New call-to-action

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados