<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
que i com son els centres de dia per a gent gran

Què i com són els centres de dia per a gent gran?


Amb l'envelliment, és freqüent que apareguin patologies i diverses situacions que generen dependència, siguin d'índole física o cognitiva, com passa en el cas de la malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, comportin o no demència. Aquest tipus de situacions provoquen necessitats d'atenció específica i de suport a les famílies, que tenen un paper crucial en les cures. Els centres de dia per a gent gran són un recurs social intermedi que representen una opció adequada per a l'augment de qualitat de vida de la gent gran dependent i del nucli familiar, particularment, de les persones cuidadores. En parlem en aquest article.Descarrega gratis la guia "La comunicació amb una persona amb Alzheimer"

Què són els centres de dia per a gent gran?

Un centre de dia per a majors dependents és un recurs social intermedi que es defineix com a centre socioterapèutic i de suport a la família. S'hi presta atenció en horari diürn a les necessitats bàsiques, terapèutiques i socials de la persona gran dependent, promovent la seva autonomia i afavorint la permanència al seu domicili.

Són equipaments d'atenció sociosanitària on es presta una atenció centrada en la promoció de la salut, la continuïtat del tractament i l'estimulació, tot això orientat a afavorir la qualitat de vida i el benestar de les persones grans dependents i a oferir suport a les seves famílies.

En aquest tipus de centres s'ofereix una atenció especialitzada a gent gran amb diversos grau de dependència, sigui física o cognitiva, orientada a millorar o mantenir l'autonomia personal.

Els professionals del centre compten amb una formació adequada per poder dur a terme una intervenció personalitzada, per la qual cosa se sol desenvolupar un pla d'atenció individualitzat (PAI) per a cada usuari. El perfil de professionals d'un centre de dia per a gent gran és divers i variable depenent del tipus de centre i/o de les necessitats específiques dels usuaris: adreça, administració, infermeria, teràpia ocupacional, gerocultura, treball social, psicologia, medicina, fisioteràpia…

El fet de ser un servei d'atenció diürna permet que la gent gran usuària no es desvinculi del seu domicili i entorn de referència, permetent evitar o posposar l'ingrés en una residència, i pot fer prevaler el fet que la persona pugui continuar vivint a casa seva. 

Quins serveis ofereixen els centres de dia per a gent gran?

Els centres de dia per a gent gran no són, simplement, un lloc per mantenir entretinguda o vigilada la persona usuària, sinó que s'hi ofereix tractament i assistència a les seves necessitats específiques. Entre els serveis que podem trobar en aquests centres n'hi ha de diferents nivells:

 • Serveis bàsics. Transport, manutenció i assistència a les activitats de la vida diària. Sovint representen una gran ajuda per a aquells familiars cuidadors als que, bé per problemes d'adaptació del domicili, bé per altres derivats de la discapacitat física o cognitiva del seu ésser estimat, els resulta molt difícil dur a terme algunes activitats d'higiene a casa, com pot ser la dutxa.
 • Serveis terapèutics. Atenció psicològica, teràpia ocupacional, fisioteràpia, tallers i activitats d'oci i estimulació cognitiva, logopèdia, atenció mèdica o altres cures bàsiques de salut.
 • Serveis complementaris. Perruqueria, podologia, grups de suport a la família, xerrades sobre temes específics, servei d'atenció domiciliària, etc.

Tipus de centres de dia per a gent gran

Alguns centres de dia per a gent gran estan especialitzats en l'atenció de malalties específiques, com l'Alzheimer o altres formes de demència.

Segons la seva titularitat jurídica, hi ha tres tipus de centres de dia per a gent gran.

 • Públics, que depenen de l'Administració.
 • Privats amb places concertades, la titularitat dels quals correspon a una entitat no lucrativa o a una entitat mercantil, i que compta amb una part de les places concertades amb l'Administració.
 • Privats, sense places concertades.

El cost a abonar per una plaça en un centre de dia per a gent gran varia segons la titularitat jurídica del centre en qüestió, la quantia fixada per l'entitat i les variables relacionades amb l'ús de les prestacions, des de les hores d'assistència, a l'ús o no del transport adaptat, el nombre de menjars que es facin al centre, o l'ús de serveis complementaris.

Beneficis derivats de l'ús d'un centre de dia per a gent gran

Tant la persona gran dependent com els seus familiars poden obtenir beneficis si s'utilitza aquest tipus de recurs:

 • Entre altres coses, la persona gran dependent pot:
  • mantenir o recuperar autonomia personal, endarrerint o prevenint més graus de dependència;
  • augmentar la seva autoestima i el sentiment d'eficàcia;
  • potenciar les seves capacitats cognitives i funcionals;
  • augmentar el seu grau de socialització i millorar l'estat d'ànim;
  • continuar vivint al seu domicili.
 • Però també la família se sol veure beneficiada de l'ús del recurs dels centres de dia per a gent gran, no només per saber que el seu ésser estimat rebrà les cures i atencions que necessita durant el dia, sinó per permetre que la persona cuidadora principal disposi de més temps per a si mateixa i es pugui cuidar, reduint el risc d'esgotament físic i emocional, a més de, en algunes situacions familiars, prevenir o disminuir conflictes familiars relacionats amb l'atenció a la persona dependent.
 

Categories: Consells i cures

15.12.2021

La comunicació amb una persona amb Alzheimer

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados