<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
reduir factors de risc

Com reduir els factors de risc de patir Alzheimer?


Fa més d'un segle que la malaltia d'Alzheimer va ser identificada i descrita. No obstant això, avui dia encara desconeixem quines són les causes que l'originen.

Cada vegada són més les evidències que donen suport a la idea que no hi ha una única causa, sinó que són diversos els factors que, en major o menor mesura, poden incidir en el seu possible desenvolupament. És el que coneixem com a factors de risc.

Quins són els factors de risc?

Els factors de risc relacionats amb la malaltia d'Alzheimer es poden dividir en dos grans tipus: no modificables i modificables.

Factors de risc no modificables

Els factors de risc no modificables que es relacionen amb la malaltia d'Alzheimer són, principalment, l'edat i la genètica. Cada cop hi ha més evidència científica que ser dona també n'incrementaria el risc, tot i que cal seguir investigant per entendre millor els motius, al marge d'una major longevitat de les dones. 

L'edat és el principal factor de risc per desenvolupar la malaltia. La suma d'anys, particularment a partir dels 65, va incrementant el risc de patir-la. No obstant això, moltes persones preserven les seves capacitats cognitives fins a edats molt avançades. Així doncs, l'edat és el principal factor de risc per patir Alzheimer, encara que no és una conseqüència inevitable del fet d'envellir.

D'altra banda, pel que fa a la genètica, és important saber que l'Alzheimer tampoc és una malaltia hereditària. Només en un percentatge molt petit, entorn l'1%, la seva causa pot atribuir directament a la genètica. A la resta de casos, parlem d'un 99%, hi ha certs gens que poden conferir una major vulnerabilitat per desenvolupar la malaltia, però, en si mateixos, no són determinants. Aquest efecte genètic, de fet, està influït i modulat per altres elements: els factors de risc modificables.

Factors de risc modificables

La investigació científica apunta cada vegada amb més solidesa al fet que certs factors de risc per patir Alzheimer si són modificables. Són els relacionats amb la salut cardiovascular i l'estil de vida. Els factors de risc cardiovascular fan referència a certes condicions mèdiques, com la hipertensió arterial, la diabetis, el colesterol, el tabaquisme o la obesitat. El control d'aquests factors té a veure, a més del seguiment mèdic, amb l'estil de vida. Així, el sedentarisme o una dieta poc saludable repercutiran en la salut cardiovascular i, secundàriament, en la salut cerebral, per això cada vegada és més evident que el que és bo per al cor, és bo per al cervell. D'altra banda, evitar l'aïllament social i estar actiu mentalment també són alguns aspectes relacionats amb l'estil de vida que impacten en la resistència del nostre cervell per fer front a la patologia.

Què podem fer per reduir els factors de risc?

Està a les nostres mans actuar per reduir la probabilitat que es manifestin els símptomes de la malaltia d'Alzheimer. Com? Modificant els nostres hàbits de vida cap a altres més saludables, incidint així tant en la salut cardiovascular com en la cerebral.

  • Canvia els teus hàbits. És important deixar de banda els excessos, no fumar, mantenir un pes saludable, procurar un somni reparador i evitar l'estrès crònic.
  • Adopta una dieta mediterrània. És la més recomanada, perquè és un model de nutrició saludable i ric, que assegura l'aportació de nutrients necessari i equilibrat, a més de ser adaptable a les diferents condicions mèdiques que posen en escac a la salut cardiovascular.
  • Incorpora l'activitat física en la teva vida quotidiana. A més dels beneficis de practicar qualsevol esport adaptat als nostres gustos i possibilitats, hi ha altres opcions per incorporar lactivitat física en la nostra vida quotidiana. Sortir a passejar, fer les feines de casa o jugar amb els nens també compten com minuts d'exercici diari.
  • Mantingues l'activitat cognitiva i social. Hi ha altres hàbits de vida que, tot i que no incideixen directament en la salut cardiovascular, poden potenciar la resistència de les nostres neurones a les alteracions patològiques. Així, és clau mantenir actiu el nostre cervell i treballar la nostra reserva cognitiva, per exemple, amb reptes mentals, que ens suposin un cert esforç, i amb nous aprenentatges. A més, és importantíssim no abandonar les relacions socials. L'activitat social nodreix l'activitat cognitiva cerebral i pot allunyar-nos d'algunes patologies mentals perjudicials per a la salut del cervell.

Seguint tots aquests consells, serem capaços d'enfortir la nostra salut i reduir el risc de patir Alzheimer. Els experts estimen que, controlant els factors de risc modificables, es podrien evitar un de cada tres casos.

Categories: Alzheimer i demència

19.12.2017


Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados