<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Parlem sobre l'Alzheimer
El blog de la Fundació Pasqual Maragall
crea-mobile
fpm-testamento-vital

El testament vital, què és i per a què s'utilitza?


A mesura que l'Alzheimer avança, la capacitat per prendre decisions es veu cada cop més mermada. Per aquest tipus de casos, on la persona afectada va perdent la capacitat per expressar la seva voluntat, la legislació vigent contempla diferents fórmules legals per garantir que aquesta es compleix.

Les voluntats anticipades, també conegudes com testament vital, és una fórmula jurídica que permet traslladar instruccions sobre tractaments mèdics. Aquest document, que queda recollit en l'historial clínic de la Sanitat Pública, facilita que els metges puguin conèixer i complir amb les voluntats del pacient. Es tracta d'un document que sempre pot ser revocat per l'atorgant.

Per a què serveixen les voluntats anticipades o testament vital?

Les voluntats anticipades, o testament vital, permeten deixar constància de la voluntat per acceptar o rebutjar determinats procediments terapèutics. És una eina a la qual els metges poden acudir a l'hora de prendre la decisió d'administrar determinats tractaments. A través d'aquest document, també es pot designar un interlocutor amb l'equip mèdic, que velarà pel cumpliment de les instruccions establertes.

Quin tipus d'atenció voldrem rebre?

En el document també es poden donar indicacions sobre el tipus d'atenció que es vol rebre. Es poden especificar les preferències, per exemple, sobre ser atès a casa o a l'hospital, rebre assistència religiosa o no, rebutjar o garantir una autòpsia, o permetre o no la donació dels òrgans per a trasplantaments o per destinar-los a la investigació científica. També pot indicar-se la voluntat de ser incinerat o enterrat, entre d'altres.

Quan es pot sol·licitar i quant costa?

El document de voluntats anticipades o testament vital pot sol·licitar-se en qualsevol moment de la vida adulta i fins que la persona tingui les facultats preservades. S'ha de demanar davant notari i té un cost de 60 euros.

Una altra opció possible és elaborar un document privat i signar-ho davant de tres testimonis amb els quals no hi hagi relació de parentiu.

Informació avalada pel Col·legi de Notaris de Catalunya.

 

Categories: Consells per afectats i cuidadors

28.11.2017


Posts relacionados