<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
l'alzheimer un problema global

L'Alzheimer, un problema global


Actualment, les causes que originen l’Alzheimer encara són desconegudes. El diagnòstic es fa tard i la prevenció, per ara, és impossible. A més, tampoc existeix una medicació que pugui ajudar-nos a retardar o frenar el seu avanç.

Però a més, l’Alzheimer és un problema d’abast global. Els càlculs més recents posen sobre la taula xifres molt contundents respecte a l’afectació d’aquesta malaltia. Actualment, 46 milions de persones en tot el món pateixen Alzheimer o altres tipus de demència. D’aquestes, 8 milions es troben a Europa i 800.000 a Espanya.

Es calcula que en aquests moments, el 10% dels majors de 65 anys i un terç de les persones que tenen 85 anys o més pateixen algun tipus de demència. Aquesta prevalença pot arribar al 50% en majors de 90 anys.

Els pronòstics no són més tranquil·litzadors. Es creu que, en els països desenvolupats, la població major de 65 anys passarà de 170 a 316 milions l’any 2050, el que suposarà un creixement de fins un 85%. Malalties com l’Alzheimer, per a la qual no existeix tractament curatiu i que es manifesta en edats avançades, amenaça el nostre benestar en aquesta etapa de la nostra vida. Si vivim més anys, també ens enfrontem a més casos d’Alzheimer.

A Espanya, la població de persones majors de 65 anys s’haurà duplicat l’any 2050. El nostre país, que a més és un dels països amb major esperança de vida del món (80 anys en homes i de 85,6 en dones), també triplicarà la població major de 80 anys, que actualment representa el 4,9% del total.

Davant un augment tan significatiu de la població que envelleix, i a causa de l'absència de cura de malalties com l’Azlheimer, el nombre de casos pot augmentar exponencialment les pròximes dècades.

Descarrega't gratis la guía "Claus sobre la malaltia de l'Alzheimer"

Cada set segons es diagnostica un nou cas d’Alzheimer

Cada any es diagnostiquen en el món 4,6 milions de casos nous de demències, en la majoria dels casos es tracta de la malaltia d’Alzheimer. Això es tradueix en un nou cas cada set segons. Si no trobem un tractament efectiu, els 46 milions de casos de demència que existeixen actualment podrien arribar a triplicar-se i arribar als 131 milions l’any 2050.

Al dolor que provoca a les famílies el diagnòstic i el procés de la malaltia cal afegir el cost de l’atenció. A Espanya, per exemple, les demències costen 60 milions d’euros diaris, uns 27.000 euros per persona a l’any. Gran part d’aquests costos recauen sobre les famílies, en el 80% dels casos encarregades de la cura del pacient. I encara que el consum de recursos sanitaris és inferior al que poden suposar altres malalties, els costos socials, informals i indirectes són molt elevats. I com dèiem, aquests solen ser assumits per les famílies dels afectats.

Trobar una solució a les demències, un dels grans reptes de la nostra societat

Les demències no són directament mortals, però les persones que les pateixen viuen durant molts anys de la seva vida amb una discapacitat progressiva. El deteriorament progressiu que pateixen els pacients requereix comptar amb el suport de familiars i cuidadors. De fet, a les últimes etapes de la malaltia, el seu ajut i atenció han de ser permanents.

D’aquí que les demències siguin una de les principals causes de dependència a les que ens enfrontem com a societat. Resulta imprescindible que trobem una solució al repte sanitari, social i econòmic que l’Alzheimer i les demències ens plantegen pel futur. L’únic camí per frenar aquesta tendència és més investigació i més coneixement que ens permeti frenar, retardar o alentir l’aparició dels símptomes i, per tant, el diagnòstic de nous casos.

Categories: Envelliment i hàbits saludables

31.08.2017

New call-to-action

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados