<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
consells comunicacio alzheimer

Consells per a una bona comunicació amb persones amb Alzheimer


Les persones amb Alzheimer tenen dificultats per comunicar-se que augmenten a mesura que avança la malaltia. Establir amb elles una bona comunicació és fonamental per evitar l’aïllament al qual acostuma a portar la malaltia i per afavorir la vinculació de la persona malalta amb l’entorn. Per això, en aquest article oferim alguns consells per millorar la comunicació amb les persones amb Alzheimer, molt útils per facilitar la interacció entre les persones afectades i les que cuiden d’elles.

Comunicar-se adequadament amb una persona amb Alzheimer requereix molta paciència i el fet de no saber com fer-ho pot generar estrès en les persones cuidadores. És fonamental entendre com afecta la malaltia al llenguatge i conèixer estratègies que facilitin la comunicació.

 

Com pot afectar l’Alzheimer a la comunicació

L’Alzheimer altera progressivament el llenguatge, tant en l’expressió com en la comprensió. A més, quan la persona no és capaç d’emprar les paraules per comunicar-se de manera efectiva, la conducta es converteix en una forma alternativa de comunicació.

També és important tenir en compte que als problemes cognitius poden sumar-se problemes sensorials, com la disminució auditiva o visual, que poden dificultar encara més el procés de comunicació. Per això cal realitzar totes les revisions mèdiques i adoptar les mesures de correcció adequades (ús d’audiòfons o ulleres, per exemple).

Consells per potenciar la comunicació amb persones amb Alzheimer

Les estratègies comunicatives s’han d’adaptar a cada persona i a l’evolució de la malaltia. Per tal que la comunicació sigui més efectiva, podem seguir una sèrie de recomanacions. L’objectiu és comprendre millor les necessitats, els desitjos i les emocions de la persona amb Alzheimer.

Mostrar un interès genuí per allò que la persona afectada intenta comunicar

D’aquesta manera podem facilitar l’expressió dels seus desitjos, necessitats, emocions i sensacions, quelcom fonamental per al seu benestar.

Evitar o minimitzar els entorns sorollosos

Un ambient sorollós, amb molta gent o amb diverses converses alhora, dificulta encara més la comunicació.

Donar temps, facilitar i no interrompre

Si perdem la paciència i acabem les frases per la persona amb Alzheimer, perdem els detalls i podem estar impactant negativament en la seva autoestima i seguretat. 

Una opció és facilitar alternatives a les paraules que la persona no pot evocar. Imaginem que, estant a casa, la persona afectada inicia aquesta frase i no aconsegueix acabar-la perquè no troba la paraula adequada: “Vull posar-me la…”. Podem suggerir-li, de forma tranquil·la: “La bata?... La jaqueta?”, o formular preguntes senzilles que la puguin ajudar a expressar el que vol, fomentant així la seva confiança i tenint una idea més acurada sobre el que pretén transmetre. 

Seguint amb el mateix exemple, podem preguntar: “Tens fred?”. Ara bé, llevat que sigui per ajudar-la a expressar-se si té dificultats, és molt important intentar no interrompre-li quan ha començat a dir quelcom, ja que això pot fer que s’oblidi del que volia expressar.

Preguntar amb opcions de resposta concretes, que pugui respondre amb un “sí” o un “no”

O donar-li a triar entre diferents opcions. Per exemple, “Estàs cansat?”, en comtes de “Què et passa?”, o “Què prefereixes, maduixes o mandarines?”, en comptes de preguntar “Quina fruita vols?”

Repetir els missatges tantes vegades com calgui

Intentant fer-ho sempre amb les mateixes paraules, excepte quan ens adonem que la persona amb Alzheimer no comprèn algun dels termes. Si canviem constantment la forma de preguntar, sense esperar que pugui processar la informació que ja li hem donat, podem fer que es confongui encara més.

Potenciar la comunicació no verbal

Exagerar intencionadament l’expressió facial i els gestos, o modular el volum o el to de veu, facilitarà que la persona afectada comprengui el missatge que li estem transmetent. Pot ser útil pensar en els recursos que emprem quan intentem comunicar-nos amb algú i no dominem bé el seu idioma.

Evitar la confrontació amb l’evidència

Cal recordar sempre que l’actitud de la persona amb Alzheimer normalment no depèn de la seva voluntat. Frases com, per exemple, “Una altra vegada? Ja m’ho has preguntat tres cops!” o “Com pot ser que no te’n recordis?”, quan és la malaltia la que provoca aquestes situacions, només generen més frustració, irritabilitat, tristesa i retraïment.

Mantenir la calma i posar-se en la seva pell

Cal empatitzar amb la persona amb Alzheimer. No podem pretendre que ella es posi en la nostra pell, ja que no pot; nosaltres, en canvi, tot i que a vegades no és fàcil, sí que ho podem fer. 

Sovint és preferible canviar d’activitat o provar de realitzar-la en un altre moment que entrar en una dinàmica conflictiva que només complicarà més la situació. De vegades, les persones amb Alzheimer també poden dir coses punyents. Determinats exabruptes no són tant coses que la persona pensa o sent, sinó un mecanisme de defensa que fa servir especialment quan se sent acorralada o confosa, o quan es troba enmig d’una discussió que no pot comprendre.

També és possible que la persona amb Alzheimer no sigui capaç de comunicar-se verbalment, però sí a través de les seves accions, de la seva conducta. Observar és fonamental.

Aquests consells seran molt útils per millorar la comunicació amb persones amb Alzheimer, tant en les primeres fases com en estadis més avançats de la malaltia, adaptant-los segons la seva evolució.

Categories: Consells i cures

08.06.2023


Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados