<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
contaminacio alzheimer

Relació entre contaminació i Alzheimer: els contaminants afecten el cervell


L’estreta relació de la contaminació ambiental amb el desenvolupament de malalties respiratòries i cardiovasculars és ben coneguda des de fa temps, i hi ha nombrosos estudis que la corroboren. Tanmateix, en els darrers anys estan sorgint noves investigacions que indiquen que la pol·lució de l’aire també podria tenir un vincle amb l’Alzheimer.

La contaminació de l’aire afecta el cervell

Un estudi recent, liderat per investigadors del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), en col·laboració amb l’ISGlobal i amb l’impuls de la Fundació “la Caixa”, ha demostrat que la contaminació ambiental té un efecte negatiu en el cervell

Descarrega la guia "Claus sobre l'Alzheimer"

Concretament, els investigadors han revelat que les persones més exposades a diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de l’aire de menys de 10 μm de diàmetre (PM10) presenten més atròfia cerebral i menys gruix cortical en àrees específiques del cervell que es veuen afectades en la malaltia d’Alzheimer. 

Així mateix, la investigació indica que viure en espais verds seria més beneficiós per al cervell, ja que conferiria més protecció davant els canvis cerebrals patològics. Però això no passa pels espais verds en si mateixos, sinó perquè en aquestes àrees hi ha menys contaminació.

Sobre l’estudi

L’estudi l’ha liderat la Dra. Marta Crous-Bou al BBRC, i també compta amb la participació d’investigadors del Programa de Prevenció de l’Alzheimer, dirigit pel Dr. José Luis Molinuevo.

Tal com explica la Dra. Crous-Bou, “els resultats de la nostra investigació concorden amb els estudis científics recents que demostren que la contaminació de l’aire té un impacte nociu en el cervell i està relacionada amb la incidència de demències”. I afegeix que l’estudi “prova per primera vegada l’impacte negatiu que la pol·lució de l’aire pot tenir en zones del cervell estretament vinculades a la malaltia d’Alzheimer en persones de mitjana edat sense problemes cognitius”.

Per la seva part, el Dr. José Luis Molinuevo assegura que “la contaminació és un factor de risc més de l’Alzheimer, ja que la seva exposició sostinguda en el temps pot fer que el cervell sigui més vulnerable, facilitant el desenvolupament del deteriorament cognitiu associat a la malaltia”.

En la  investigació van participaren 958 persones cognitivament sanes, i residents a Barcelona entre el 2011 i el 2014. La majoria es van fer proves clíniques, de cognició i d’infermeria i, un subgrup d’elles, una ressonància magnètica en el marc de l’Estudi Alfa. 

Contaminació i Alzheimer: la prevenció és fonamental

La prevenció és clau per lluitar contra l’Alzheimer i l’aparició de demències. A les recomanacions que ja coneixem per reduir el risc de desenvolupar Alzheimer, com per exemple:

hem d’afegir també recomanacions relacionades amb la nostra exposició a la pol·lució, i seguir algunes pautes, com per exemple:

  • Agafar el transport públic en comptes del vehicle privat.
  • En la mesura que sigui possible, fer exercici lluny de les zones amb més contaminació (com carrers amb molt de trànsit, autopistes o fàbriques).
  • Passar més temps en llocs amb menys contaminació ambiental.

Categories: Investigació y atenció sanitària

27.07.2022

New call-to-action

FAQs relació entre contamicació y Alzheimer

  • Pregunta prueba

    Description de prueba
  • Pregunta prueba

    Description de prueba

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados