<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan

crea-mobile

Llibres interessants sobre l’Alzheimer, cervell i envelliment

Llegir sobre la malaltia de l’Alzheimer, sobre el cervell o sobre l'envelliment pot ser molt útil per comprendre aquestes realitats des de diferents perspectives. D'una ...

Consells per demanar ajuda de forma eficaç

La tasca de cuidar un familiar amb Alzheimer requereix una dedicació cada vegada més gran i més exhaustiva, i és difícil quan només hi ha una persona cuidadora ...

Alzheimer: cures bàsiques i emocionals per preservar la dignitat

La malaltia d’Alzheimer, a mesura que progressa, va augmentant la necessitat de cures de les persones afectades. Tot i que al principi la persona afectada pot continuar ...

Investigacions sobre l’Alzheimer i el paper crucial dels estudis de ...

Les investigacions sobre l’Alzheimer són múltiples i molt variades. Algunes estan basades en cohorts, actualment n’hi ha diverses en marxa en l’àmbit mundial. En aquest ...

Deliris i Alzheimer: Com identificar-los i actuar?

En el procés evolutiu de la malaltia d’Alzheimer es manifesten una sèrie de símptomes cognitius i conductuals que poden aparèixer en un ordre i una magnitud diferents en ...

Alzheimer i al·lucinacions: com actuar

A més de la pèrdua progressiva de memòriai d’altres capacitats cognitives, en les persones amb Alzheimer poden aparèixer altres símptomes, com ara les al·lucinacions. ...