<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
perdua-de-pes-alzheimer

Pèrdua de pes i malaltia d’Alzheimer. Estan relacionats?


En aquest article parlarem sobre la relació entre pèrdua de pes i malaltia d’Alzheimer, de la mà del Dr. Oriol Grau, neuròleg i investigador del BarcelonaBeta Brain Research Center, el centre d’investigació de la Fundació Pasqual Maragall.

Una investigació recent del seu equip indica que la pèrdua de pes involuntària pot ser un indicador precoç de l’Alzheimer.

Pèrdua de pes, salut i envelliment

La pèrdua de pes voluntària (mitjançant l’exercici físic i/o la dieta, per exemple) pot contribuir a millorar la salut en persones amb sobrepès i obesitat. Tanmateix, la pèrdua de pes involuntària (no deguda a una dieta, l’exercici o altres accions orientades a perdre pes), especialment si es produeix en un període de temps curt, pot ser un indicador de problemes de salut

 Descàrrega gratis la guia "Claus sobre la malaltia d'Alzheimer"

D’altra banda, també sabem que la pèrdua de pes (deguda, en part, a una pèrdua de massa muscular), és un fenomen habitual associat a l’envelliment. Per aquest motiu, la pèrdua de pes involuntària, especialment si és gradual i es dona en persones d’edat avançada, no sempre és sinònim de patologia, tot i que sempre és recomanable consultar un professional sanitari en cas de dubte.

Pèrdua de pes en la malaltia d’Alzheimer

La pèrdua de pes pot donar-se al llarg de la malaltia d’Alzheimer i és més habitual durant les seves fases més avançades. Entre les possibles causes estan els canvis conductuals que poden afectar els patrons d’alimentació, com també una despesa energètica superior (algunes persones amb demència tendeixen a estar inquietes, moure’s constantment o caminar sense un objectiu clar, i això fa que cremin més calories).

També cal tenir en compte, adverteix el Dr. Grau, que alguns medicaments que es prescriuen per tractar els símptomes d’Alzheimer (com els inhibidors de l’acetilcolinesterasa) poden, de vegades, provocar símptomes gastrointestinals i una pèrdua d’apetit que provoquin una disminució de pes.

Pèrdua de pes com a possible indicador precoç d’Alzheimer

D’altra banda, cada vegada hi ha més evidència que algunes persones amb Alzheimer comencen a perdre pes abans de l’inici del deteriorament cognitiu. Això suggereix que la pèrdua de pes podria ser un indicador precoç de deteriorament cognitiu associat a aquesta malaltia.

En un estudi recent portat a terme al Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), liderat pel Dr. Oriol Grau, s’ha observat que la pèrdua de pes en persones sense deteriorament cognitiu s’associa a la presència de les proteïnes amiloide ß i tau en el cervell, que sabem que s’acumulen en la malaltia d’Alzheimer.

En particular, es va observar que, durant un període de seguiment d’uns 4 anys, les persones amb nivells més elevats d’aquestes proteïnes en el cervell perdien un 1 % de pes cada any, mentre que les persones amb nivells normals d’aquestes proteïnes es mantenien estables. Aquest estudi mostra que el canvi de pes associat a la malaltia d’Alzheimer en les seves fases més precoces és molt lleu i, per tant, pot passar fàcilment desapercebut. Però suggereix la possible utilitat de considerar la pèrdua de pes com un indicador més de possible deteriorament cognitiu en persones de risc, com les d’edat avançada que comencen a notar canvis en la seva memòria. 

Aquestes troballes també suggereixen que la pèrdua de pes en persones amb Alzheimer no es deuria únicament a les alteracions en el comportament que ocorren en fases més avançades, sinó que la mateixa malaltia causaria la pèrdua de pes des de fases molt inicials, quan el deteriorament cognitiu no existeix o és indetectable. Els mecanismes que s’amaguen darrera d’aquesta pèrdua precoç de pes no estan clars, tot i que s’han plantejat diferents hipòtesis, entre elles l’afectació precoç de regions com l’hipotàlem (una regió del cervell fonamental en la regulació de la ingesta d’aliments i la despesa energètica) o una alteració de l’olfacció.

Tractament de la pèrdua de pes en persones amb Alzheimer

Davant una evidència de pèrdua de pes involuntària en persones amb Alzheimer, indica el Dr. Oriol Grau, és important consultar el professional mèdic de referència per descartar possibles causes i orientar el tractament a la causa més probable. En persones amb Alzheimer, tot i que sapiguem que la pèrdua de pes és una manifestació freqüent de la malaltia, no hem de deixar de descartar altres causes que podrien requerir abordatges diferents. Apart de buscar possibles causes, cal garantir que les persones afectades estiguin rebent una adequada nutrició en quantitat i qualitat i si, tot i així, la pèrdua de pes contínua, es pot valorar la introducció de suplements alimentaris i/o fàrmacs que estimulin l’apetit, sempre sota supervisió mèdica.

Categories: Investigació

08.02.2023

New call-to-action

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados