<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
Els beneficis de la tècnica mindfulness per al nostre cervell i benestar

Beneficis de la tècnica mindfulness per al nostre cervell i benestar


Durant els darrers anys, l’interès pels beneficis de la meditació ha crescut molt, i s’ha popularitzat la pràctica de tècniques com el mindfulness. El mindfulness és una tècnica de meditació que té com a objectiu entrenar la ment per centrar l’atenció i redirigir els pensaments. Moltes persones la practiquen per reduir l’estrès, millorar la concentració o incrementar el seu benestar emocional.

S’ha demostrat que la meditació és una eina que ajuda a controlar l’ansietat, a relaxar-se i a millorar la salut emocional, i això pot contribuir a pal·liar alguns trastorns que afecten les persones que cuiden persones amb Alzheimer.

A més, la pràctica de tècniques de meditació, com el mindfulness, combinada amb altres hàbits de vida saludable, ens ajuda a reduir factors de risc que podrien impactar negativament en la nostra salut cerebral.

Quins són els beneficis que pot aportar la seva pràctica al nostre cervell?

Des de fa unes dècades, les neurociències van començar a interessar-se per la meditació, i es van iniciar estudis que aplicaven el mètode científic per comprendre millor els seus beneficis potencials. Des d’aleshores, diversos treballs han demostrat que la pràctica del mindfulness té efectes positius per a la salut del nostre cervell. Alguns són els següents: 

Redueix l’estrès i ajuda a controlar l’ansietat

La pràctica de la meditació contribueix a reduir l’estrès, un dels problemes de salut més habituals en la nostra societat. Afecta especialment les persones que tenen una sobrecàrrega constant, ja sigui laboral o familiar, com, per exemple, les que cuiden persones amb Alzheimer.

Promou la salut emocional

Aconseguir una visió més positiva de la vida i de nosaltres mateixos és un dels principals beneficis de la pràctica de tècniques de meditació com el mindfulness.

Desenvolupa la capacitat d’atenció

Gràcies a la meditació, podem redirigir i mantenir l’atenció durant més temps i de forma més eficient en les tasques que hem de realitzar.

Millora la qualitat del son

El descans nocturn és un factor imprescindible per gaudir d’una bona salut física i mental. Relaxar el cos i alliberar tensions millora la qualitat del son.

Altres avantatges del mindfulness

La pràctica de la meditació pot ajudar a reduir la sensació de sobrecàrrega que genera el fet de cuidar un familiar amb Alzheimer. El dia a dia de la malaltia fa que moltes persones cuidadores pateixin alts nivells d’estrès, ansietat i, en alguns casos, depressió. Com que s’ha demostrat que la meditació és una eina que ajuda a controlar l’ansietat i a millorar la salut emocional, és una pràctica que pot contribuir a pal·liar alguns d’aquests trastorns. Practicar la meditació suposa anar una mica més enllà de les formes de respiració controlada i tècniques de relaxació muscular recomanades per a la gestió de l’ansietat.

A més, hi ha estudis que verifiquen que la millora en la capacitat de concentració que s’aconsegueix amb la meditació té efectes beneficiosos en la memòria i en l’atenció en la vida quotidiana; fins i tot, en edats avançades.

Cal recordar també que l’estrès i l’ansietat són factors que juguen en contra de la nostra salut cerebral, ja que fan que el nostre cervell sigui menys resistent a malalties com l’Alzheimer.

Per tant, les tècniques de meditació com el mindfulness són una pràctica recomanable per promoure un envelliment saludable. Ara bé, per realitzar-lo adequadament i poder aprofitar els beneficis del mindfulness, cal aprendre a practicar-lo de la mà de professionals especialitzats en tècniques de meditació.

Un dels grans avantatges de la meditació i tècniques com el mindfulness és que es poden practicar en qualsevol lloc i en qualsevol moment, ja que no es necessiten equips ni materials específics. Estan indicades per a persones de qualsevol edat i condició. En grup o de forma individual, podem millorar el nostre benestar emocional i qualitat de vida amb pocs minuts de pràctica al dia.

Cuidar el nostre benestar emocional és fonamental per portar una vida tranquil·la i equilibrada. Les tècniques de meditació, com el mindfulness, poden ser un recurs molt útil per controlar l’ansietat, millorar la nostra atenció, evitar l’estrès i recuperar el control de les nostres emocions. Tot això repercutirà positivament en la salut del nostre cervell i ens ajudarà a portar millor determinades situacions de la vida, com la d’haver de cuidar un ésser estimat amb malaltia d’Alzheimer.

Categories: Envelliment i hàbits saludables

19.04.2024


Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados