<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
 investigacions alzheimer

Investigacions sobre l’Alzheimer i el paper crucial dels estudis de cohort


Les investigacions sobre l’Alzheimer són múltiples i molt variades. Algunes estan basades en cohorts, actualment n’hi ha diverses en marxa en l’àmbit mundial. En aquest article, parlarem de les cohorts en investigació de l’Alzheimer i destacarem algunes particularment rellevants dedicades a la prevenció de l’Alzheimer.

Estan orientades a detectar els canvis que es produeixen al cervell en la fase preclínica de la malaltia, és a dir, abans que es manifestin els símptomes.

Què és un estudi de cohort?

Un estudi de cohort és un tipus d’investigació que recluta un grup de persones que presenten determinades característiques en comú i les observa durant un període de temps determinat. Aquest tipus d’estudis es realitzen durant anys, fins i tot dècades, i permeten investigar les causes i la història natural de les malalties en grups específics de persones.

Els estudis de cohort són molt costosos, ja que impliquen fer proves a un gran nombre de participants durant llargs períodes de temps. De fet, el principal repte al qual fan front aquest tipus d’estudis és aconseguir que els participants no abandonin i es vagin repetint regularment les proves. Per tant, la implicació i la voluntat de continuïtat dels participants són fonamentals per a l’èxit dels seus resultats.

L’estudi Alfa de la Fundació Pasqual Maragall

La Fundació Pasqual Maragall i el seu centre d’investigació, el Barcelonaβeta Brain Research Center, van impulsar l’any 2012, gràcies al suport de la Fundació “la Caixa”, lEstudi Alfa. Es tracta d’una plataforma d’investigació per identificar les característiques fisiopatològiques primerenques de la malaltia d’Alzheimer, i la seva detecció precoç, amb la finalitat de poder desenvolupar estratègies de prevenció. Actualment, és una de les cohorts d’investigació sobre l’Alzheimer amb iniciatives més complexes i amb el nombre més alt de participants d’investigació d’arreu del món.

L’Estudi Alfa està format per una cohort mare de 2.743 participants, que en el moment d’inclusió en l’estudi no presentaven alteracions cognitives i tenien una edat d’entre 45 i 74 anys. Com que la majoria són descendents d’algun progenitor amb Alzheimer, la cohort està especialment enriquida pel que fa a factors genètics relacionats amb la malaltia. D’aquesta manera, compta amb una elevada proporció de persones portadores del polimorfisme genètic principalment relacionat amb un risc més alt de desenvolupar la malaltia, l’APOE-Ɛ4/Ɛ4.

Tots els participants de l’Estudi Alfa van prestar-se per a la presa de mostres de sang per poder obtenir la seva informació genètica, i van aportar dades rellevants de la seva història clínica. També van realitzar proves de cognició i d’infermeria (com mesures antropomètriques i pressió arterial), i van completar qüestionaris d’hàbits de vida. A molts d’ells també se’ls va realitzar una ressonància magnètica. 

A partir d’aquestes proves, als participants de l’Estudi Alfa se’ls va incloure en diferents subestudis de prevenció de l’Alzheimer, en els quals també s’inclouen altres proves de neuroimatge (PET cerebral, a part de la ressonància magnètica), punció lumbar per a l’anàlisi del líquid cefalorraquidi i test d’olfacció, entre d’altres. Un subgrup de prop de 500 persones formen part d’una cohort niada, anomenada Alfa+, en la qual la realització de proves i el seguiment dels participants cada tres anys és exhaustiu i permet el desenvolupament d’estudis més complexos i tecnològicament sofisticats. 

Des de la Fundació Pasqual Maragall i el BarcelonaBeta Brain Research Center agraïm enormement la contribució altruista dels participants en els nostres estudis d’investigació sobre l’Alzheimer perquè en un futur aquesta malaltia no suposi una amenaça per a un envelliment cerebral sa.

Altres cohorts dedicades a la investigació de l’Alzheimer

A continuació s’allisten alguns exemples d’altres cohorts que permeten portar a terme múltiples investigacions sobre l’Alzheimer. 

Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention program (WRAP)

El Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention Program és una de les investigacions sobre l’Alzheimer basada en un estudi de cohort iniciat el 2001 al Wisconsin Alzheimer’s Institute, a la localitat de Madison (Estats Units). 

La cohort està formada per gairebé 2.000 persones cognitivament sanes o amb deteriorament cognitiu lleu, d’entre 45 i 60 anys, la majoria d’elles descendents d’algun progenitor amb malaltia d’Alzheimer.

Els objectius d’aquest estudi són identificar la fase preclínica de l’Alzheimer i els factors de risc biològics, de salut i estil de vida que augmenten o redueixen el risc de desenvolupar la malaltia. Per a això, els participants completen diferents qüestionaris, realitzen proves d’infermeria i tests de memòria, i proporcionen una mostra de sang i la seva informació clínica. A més, són convidats a participar en projectes relacionats en què es realitzen diferents proves, com una punció lumbar, una ressonància magnètica o un PET cerebral.

Adult Children Study (ACS)

L’Adult Children Study és una cohort d’estudi per a la investigació sobre l’Alzheimer impulsada pel Knight Alzheimer's Disease Research Center, a Saint Louis (Estats Units), que té com a objectiu contribuir a la detecció de senyals primerenques de malalties relacionades amb la demència. La cohort va ser iniciada el 2005 amb més d’un centenar de participants cognitivament sans de més de 40 anys, ja sigui amb algun progenitor que hagi desenvolupat Alzheimer abans dels 80 anys o amb cap progenitor que l’hagi desenvolupat havent viscut més de 70 anys. 

L’estudi inclou la realització de tests cognitius, una extracció de sang per obtenir la informació genètica, una punció lumbar i un PET.

PREVENT Dementia Study

Impulsat pel Centre for Dementia Prevention de la Universitat d’Edimburg (Regne Unit), l’estudi PREVENT Dementia es realitza en 5 centres del Regne Unit i Irlanda. El seu objectiu és detectar els canvis cerebrals que es produeixen en persones de mitjana edat i poder predir qui corre un risc més alt de desenvolupar demència per proposar-los participar en estudis de prevenció. 

L’estudi es va iniciar el 2014 i compta amb 700 participants d’entre 40 i 59 anys en el moment d’inclusió; se’ls realitzen proves clíniques, cognitives, de genètica i de neuroimatge, entre d’altres.

BioFinder study

L’estudi BioFinder té la finalitat de descobrir els mecanismes clau en la malaltia d’Alzheimer, de Parkinson i d’altres malalties neurodegeneratives. El seu objectiu és poder desenvolupar tècniques de diagnòstic més precoces i precises, identificar noves vies terapèutiques, i ajudar a entendre la relació entre les diferents patologies i els seus símptomes clínics.

L’estudi es va iniciar el 2010 al Biomedical Center de Lund (Suècia), i compta amb 1.600 participants de més de 60 anys i prevenients de diferents cohorts pròpies: cognitivament sans, amb deteriorament cognitiu lleu, demència i Parkinson. Els participants realitzen regularment proves de neuroimatge, clíniques, de cognició i punció lumbar, entre d’altres.

Insight-preAD

L’estudi INSIGHT-preAD es va iniciar al 2013 al Brain and Spine Institute i el Memory and Alzheimer’s Disease Institute (IM2A) del Pitié-Salpêtrière Hospital de París amb l’objectiu d’observar i entendre el curs natural de la malaltia d’Alzheimer en persones cognitivament sanes d’entre 70 i 85 anys. Prop de 400 participants es van prestar per realitzar-se diferents proves (proves de cognició, neuroimatge, etc.).  

És una estructura de cohort en la qual es van reclutant diferents grups per portar a terme diversos estudis d’investigació sobre l’Alzheimer. L’últim es va iniciar recentment

 Prevent-AD

L’estudi Pre-Symptomatic Evaluation of Experimental or Novel Treatments for Alzheimer’s disease (Prevent-AD) compta amb una cohort que va incloure 440 participants de més de 55 anys sense alteracions cognitives, fills o filles de persones amb Alzheimer. Aquesta cohort està impulsada per l’StoP-AD Centre de l’Institut Douglas de salut mental de Montreal. El reclutament de participants es va portar a terme entre el 2011 i el 2017.

Als participants se’ls realitzen, anualment, proves neuropsicològiques, mèdiques, genètiques, de neuroimatge i d’anàlisi del líquid cefalorraquidi. 

Resum d’algunes de les cohorts més rellevants per a la investigació sobre l’Alzheimer

La taula següent recull les principals característiques de les cohorts exposades en aquest article per a la investigació de l’Alzheimer, particularment centrades en la seva detecció precoç i prevenció:

 

Nombre de participants

Edat d’inclusió

Estat cognitiu

On es porta a terme?

Any d’inici de la cohort

Alfa

2.743

45-74 anys

Cognitivament sans

Barcelona (Espanya)

2012

WRAP

Prop de 2000

40–65 anys

Cognitivament sans i amb deteriorament cognitiu lleu, demència

Winsconsin (Estats Units)

2001

ACS

Més de 100

Més de 40 anys

Cognitivament sans

Saint Louis (Estats Units)

2003

PREVENT Dementia

700

40-59 anys

Cognitivament sans

5 centres del Regne Unit i Irlanda

2014

BioFinder

1.600

Més de 60 anys

 

Cognitivament sans, amb deteriorament cognitiu lleu, demència i Parkinson

Lund (Suècia)

2010

Insight

Prop de 400

70-85 anys

Cognitivament sans

París (França)

2013

Prevent AD

Més de 425

Més de 55 anys

Cognitivament sans

Montreal (Canadà)

2011

 

També són destacables les col·laboracions entre diferents institucions i cohorts per avançar en la investigació de l’Alzheimer, com ara la col·laboració de la Fundació Pasqual Maragall i el BBRC i la seva cohort Alfa amb les cohorts PREVENT Dementia, Insight i BioFinder, en el marc de diferents projectes com el consorci europeu European Prevention of Alzheimer’s Dementia (EPAD) i TRIBEKA.

Les cohorts aquí descrites no són les úniques. Només són una mostra dels esforços dedicats a la investigació de l’Alzheimer, especialment a la seva detecció precoç i prevenció. Altres casos també altament rellevants són els de cohorts i estudis com ADNI (Estats Units), AIBL (Austràlia), The Three-City study (França), el Harvard Aging Brain Study (Estats Units), el Proyecto Gipuzkoa Alzheimer (Espanya), el Proyecto Vallecas (Espanya) i Prevent-Alzheimer (Canadà). 

La rellevància de la detecció precoç dels canvis cerebrals per a la investigació de l’Alzheimer

Actualment, és àmpliament acceptat que els canvis cerebrals relacionats amb l’Alzheimer comencen molt abans que apareguin els primers símptomes de la malaltia (fins a vint anys o més). Per aquesta raó, la tasca dels centres d’investigació, com el BarcelonaBeta de la Fundació Pasqual Maragall i altres estudis, tal com hem vist en aquest article, és fonamental. 

Els estudis de cohorts aporten un valor incalculable per a la detecció precoç d’aquests canvis i el desenvolupament de nous biomarcadors. D’aquesta manera, s’obre la porta, per exemple, a assajos amb nous fàrmacs per actuar abans que l’afectació cerebral estigui tan avançada que ja no es pugui evitar l’aparició o la progressió dels símptomes de la malaltia.

Categories: Investigació y atenció sanitària

14.12.2023

Nueva llamada a la acción

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados