<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
que es l alzheimer causes i riscos

Què és l’Alzheimer? Causes i riscos


L’Alzheimer és la causa més freqüent de demència. És una malaltia clínicament caracteritzada, principalment, per la pèrdua de memòria, però que presenta altres símptomes, tant de tipus cognitiu com relacionats amb la conducta i el comportament. En aquest article expliquem què és l’Alzheimer i els seus principals símptomes, tractament, causes i factors de risc.

La malaltia d’Alzheimer

L’Alzheimer és una malaltia que genera un deteriorament cognitiu progressiu, caracteritzat bàsicament per:

Aquest deteriorament acostuma a anar acompanyat de canvis en la personalitat i el comportament. Al principi, alguns símptomes de l’Alzheimer poden passar desapercebuts. De fet, no en tots els casos es manifesten els símptomes de la mateixa forma ni amb la mateixa freqüència.

 Descàrrega gratis la guia "Claus sobre la malaltia d'Alzheimer"

Un cop els símptomes apareixen, les persones afectades van patint una discapacitat i dependència progressives que afecta, fins i tot, a la realització de les activitats més bàsiques. Això significa que poden tenir dificultats per menjar, vestir-se o, inclús, en fases molt avançades, per caminar. A poc a poc, doncs, es faran imprescindibles les atencions permanents i la presència constant d’una persona cuidadora. La capacitat de la persona per ser autònoma i portar a terme les activitats de la vida diària va disminuint, de manera que en les fases més avançades necessitarà ajuda i atencions durant la major part del dia.

La durada de la malaltia des que apareixen els primers símptomes és molt variable i pot arribar a ser de fins a 20 anys.

Quin és el tractament actual de l’Alzheimer?

Avui dia encara no comptem amb un tractament que pugui prevenir l’Alzheimer o aturar el seu curs. Comptem, això sí, amb medicaments que ens poden ajudar a pal·liar alguns símptomes i millorar la qualitat de vida de les persones afectades. 

Aquests tractaments acostumen a ser particularment útils durant els primers anys de la malaltia, però a mesura que aquesta avança la seva efectivitat va disminuint. Actualment, la investigació de nous fàrmacs obre una porta a l’esperança pel que fa a les possibilitats de modificar d’alguna manera el curs de la malaltia. 

Què causa l’aparició de l’Alzheimer?

La malaltia d’Alzheimer és una malaltia cerebral, progressiva i irreversible. Al cervell de les persones afectades es produeixen, entre d’altres coses,  dues anomalies neuropatològiques molt característiques: l’acumulació de plaques de proteïna ß-amiloide, que comença uns anys abans de l’aparició dels primers problemes de memòria típics d’aquesta malaltia, i l’aparició de cabdells neurofibril·lars de proteïna tau.

A més, juntament amb aquestes alteracions neuropatològiques típiques de la malaltia d’Alzheimer, al cervell de molts pacients es poden observar lesions vasculars que molt probablement també contribueixen als símptomes clínics de la demència.

Típicament, les primeres lesions s’inicien en una regió del cervell que inclou a l’hipocamp, el correcte funcionament del qual és fonamental per a la formació de nous records i l’aprenentatge. Des d’allà s’estén progressivament a altres àrees del cervell, seguint un patró força predictible i que es relaciona amb les fases d’aquesta malaltia.

Aquests danys poden haver-se iniciat fins a 15 o 20 anys abans de l’aparició dels primers símptomes. És la fase que es coneix com a fase preclínica. Això ha portat a entendre l’Alzheimer com una malaltia cerebral amb una llarga etapa sense símptomes, seguida d’un progressiu deteriorament cognitiu que, finalment, acaba en una demència.

No es coneixen les seves causes. Tot i que fa més de 100 anys que es van descriure per primera vegada els canvis microscòpics que tenen lloc en el teixit cerebral de persones amb Alzheimer, l’origen de tot aquest procés neuropatològic que condueix al desenvolupament dels símptomes continua sent un gran enigma actualment

Excepte quan hi ha un determinant genètic (la qual cosa succeeix en menys de l’1 % dels casos i es deu al fet d’haver heretat algun gen específic vinculat a l’inevitable desenvolupament de la malaltia), no es coneix una causa específica per a la malaltia d’Alzheimer. En la resta de casos, als que s’acostuma a referir com “esporàdics”, s’han descrit diversos factors de risc o protectors que poden influir en l’aparició i el desenvolupament de la malaltia. 

Factors de risc de l’Alzheimer

Cada vegada hi ha més evidència que l’origen de la malaltia es deu a una combinació de diversos factors de risc, alguns modificables i d’altres no. 

Entre els factors de risc no modificables es troben:

  • L’edat, tot i que això no vol dir que l’Alzheimer sigui una conseqüència inevitable de l’envelliment.
  • La genètica, que influeix en el risc de patir la malaltia, però que no és determinant en el 99 % dels casos.

D’altra banda, els factors de risc modificables inclouen:

  • Els factors de risc cardiovascular (hipertensió, diabetis, hipercolesterolèmia, tabaquisme, obesitat, etc.).
  • Aspectes relacionats amb l’estil de vida (nutrició, activitat física, cognitiva i social).
  • Altres, relacionats amb aspectes com la qualitat del son o factors ambientals, com la contaminació. 

Que es el Alzheimer CAT (1)A continuació s’ofereixen unes pinzellades del que la investigació suggereix sobre la manera com alguns d’aquests factors de risc poden contribuir al desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer.

Factors cardiovasculars

Existeix una rellevant evidència de l’existència d’un vincle entre la salut cardiovascular i el risc de deteriorament cognitiu. La diabetis o la hipertensió són condicions que, per si mateixes, poden provocar o agreujar el deteriorament cognitiu per dany vascular directe del teixit cerebral; però, a més, alguns estudis indiquen que hi ha una clara associació entre aquests factors de risc i la patologia d’Alzheimer.

Substàncies tòxiques

La possible relació entre l’exposició a substàncies tòxiques i el desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer és objecte de múltiples estudis, com és el cas de la contaminació ambiental. 

Un altre exemple és la hipòtesi relacionada amb l’alumini, que va ser molt estudiada ja fa dècades i va fer sorgir preocupació sobre l’exposició a productes de parament de cuina, begudes en llauna o altres productes quotidians. Cap estudi ha pogut confirmar una relació causal de l’alumini amb l’Alzheimer, i avui dia està pràcticament desestimada.

Traumatismes al cap

Podria existir una relació entre els traumatismes greus al cap i el risc de desenvolupar Alzheimer, especialment quan els traumatismes es repeteixen o inclouen pèrdua de coneixement; però cal investigar més sobre aquesta àrea. 

Son

El son té una funció de restauració i reparació per al cervell. Alguns problemes, com per exemple l’apnea del son (petites interrupcions respiratòries), són considerades també en la investigació de factors que es poden relacionar amb el desenvolupament de l’Alzheimer. Les breus privacions d’aportament d’oxigen poden impactar en la salut cerebral, interferint, per exemple, en els mecanismes de la memòria. 

És molt important comentar al metge qualsevol problema relacionat amb el son. La relació entre Alzheimer i son és complexa i sembla bidireccional. D’una banda, la investigació apunta a una associació entre privació de son i nivells més alts de tau i ß-amiloide al cervell

D’altra banda, els problemes per dormir són freqüents en les persones amb malaltia  d’Alzheimer. De nou, cal continuar investigant. 

Infeccions

Són també diverses les teories en investigació sobre alguna base infecciosa en les causes de l’Alzheimer, com per exemple la possible relació amb el virus de l’herpes simple o amb infeccions bacterianes bucals, com la gingivitis o la periodontitis

Els estudis indiquen una possible relació entre algunes infeccions i el risc de patir Alzheimer, però en cap cas es pot suggerir que siguin una causa suficient en si mateixes, ni que patir aquest tipus d’infeccions impliqui el desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer. 

Conclusió

Quan la malaltia d’Alzheimer ens toca de prop ens enfrontem a una impactant sensació de pèrdua que, a més de ser dolorosa i desconcertant, ens sembla incomprensible. Per això és molt habitual preguntar-se què és l’Alzheimer, què és el que el causa i quins són els seus principals riscos.

Actualment no existeix cap fórmula que garanteixi que no es patirà Alzheimer. Hi ha moltes línies obertes en investigació sobre les causes de l’Alzheimer i els factors que podrien contribuir a incrementar el risc de patir aquesta malaltia, però cap no sembla suficient en si mateix per justificar-ne el seu desenvolupament. Tanmateix, l’adopció d’hàbits de vida saludables ens ajuda a controlar els factors de risc modificables que incideixen en la nostra salut cerebral, i pot disminuir el risc o retardar la seva aparició.

És fonamental recórrer sempre a fonts d’informació fiables, consultar els dubtes amb el metge i sempre fugir de falses promeses per a la cura i prevenció d’aquesta malaltia.

Categories: Alzheimer i demència

26.04.2023

New call-to-action

Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados